University of Oulu

Pienen julkisen rakennuksen korjaussuunnitelma : entinen kaapelitehdas Vilmin korjaussuunnitelma

Saved in:
Author: Ihalainen, Mari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 14.2 MB)
Pages: 14
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202003251337
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Ihalainen, 2020
Publish Date: 2020-03-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandityöni on osa Pienen julkisen rakennuksen korjaustyö-kurssia. Kurssi alkoi ryhmätyönä, jossa tutustuimme annettuun rakennukseen ja sen ympäristöön. Perehdyimme rakennuksen historiaan monien arkistojen kautta ja laadimme näiden pohjalta säilyneisyys- ja muutospiirustukset. Pohjatyö- ja kartoitusosuuden jälkeen työ eriytyi yksilötyöksi. Kukin yksilö sai luodat omat korjaussuunnitelmat annetulle julkiselle rakennukselle parhaalla katsomallaan tavalla. Kyseisen kurssin korjausrakentamisen kohde oli vanha kaapelitehdas Vilmi. Se sijaitsee vanhalla tehdasalueelle Limingantullissa Ilmarinkadulla ja on valmistunut vuonna 1960.

Aloittaessani suunnitelutyötäni, mietin säilytettäviä lähtökohtia ja suunnitteluni arvopohjaa. Ympäröivän alueen rakennuskanta on oleellisesti muuttunut sitten vuoden 1960 ja varsinkin korkea asuinrakentaminen Vilmin ympärillä on lisääntynyt. Entinen kaapelitehdas erottuu kaupunkisiluetista matalampana historiallisena rakennuksena ja toimii alueen jonkinasteisena maamerkkinä. Kaapelitehdas Vilmi yhdistyy kahteen muuhun junaradanläheisyyteen rakennettuun teollisuuskiinteistöön muodostaen näin säilytettävän historiallisesti arvokkaan kolminaisuuden. Stemma-, Hammarin sähkö- ja Vilmi -rakennukset muodostavat arkkitehtuurin kannalta erottamattoman tehdasrakennusten kokonaisuuden.

Kaapelitehtaan korjaussuunnitelmassa halusin ottaa huomioon edellä mainitut mielestäni olleelliset seikat. Lisäksi halusin kunnioittaa insinööri J.K Salosen luomaa rakennustyypilleen uskollista insinööriarkkitehtuuria. Halusin suunnitelmassa säilyttää rakennuksen tunnusomaiset piirteet: katon holvikaaret ikkunoineen, pilari-palkkijärjestemän, julkisivujen nauhaikkunat, alkuperäiset tiilimuuraukset ja savupiipun. Arkkitehtoonisten arvojen lisäksi halusin huomioida rakennuksen sosiaaliset ja alueen kaupalliset arvot. Kaapelitehdas toimii tällä hetkellä kohtaamis- ja kauppapaikkana, jollaista kasvavan Limingantullin alueelle tarvitaan. Rakennuksen toiminnallisuutta säilyvyyttä tukee vanhan kaapelitehtaan sentimentaaliset arvot. Monet teollisuussukupolven ihmiset voivat samaistua tehtaan historiaan ja näin myös varttuneemmat ikäpolvet sitoutuvat sen sosiaaliseen elämään.

Näiden arvojen pohjalta lähdin suunnittelemaan vanhan arvokkaan tehdasrakennuksen korjausta. Halusin mahdollistaa Vilmille lisää laadukkaita käyttöelinvuosia sen toiminnallisuutta kirkastaen ja käyttötiloja jäsentäen. Toivonmukaan vanha arvorakennus saisi palvella ihmisiä vielä pitkään.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mari Ihalainen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.