University of Oulu

Matemaattisten aineiden aineenopettajien täydennyskoulutustarpeet ja -toiveet sekä täydennyskoulutustarjonta

Saved in:
Author: Pietilä, Tuuli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Physics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 63
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202003251342
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Pietilä, 2020
Publish Date: 2020-03-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Huttula, Saana-Maija
Reviewer: Huttula, Saana-Maija
Keskinen, Juho
Description:

Tiivistelmä

Muuttuvassa maailmassa jatkuvan oppimisen merkitys korostuu, sillä ammattitaitovaatimukset päivittyvät maailman kehityksen mukana. Opettajan ammatissa jatkuva oppiminen tarkoittaa sitä, että opettajan tulee päivittää omaa osaamistaan vastaamaan tämän päivän osaamisvaatimuksia, jotta hän kykenee opettamaan oppilailleen tulevaisuuden taitoja. On tärkeää, että opettaja osaa tunnistaa tarpeen uuden oppimiselle ja kehittää omaa osaamistaan. Vaikka opettajan työ sisältää jatkuvan oppimisen, on mielenkiintoista tietää, kuinka halukkaita opettajat ovat päivittämään ja täydentämään omaa osaamistaan esimerkiksi täydennyskoulutuksilla tai opintojen täydentämisellä.

Tutkielmassa selvitettiin, millainen tarve matemaattisten aineiden aineenopettajilla on opintojen täydentämiselle ja täydennyskoulutuksille sekä mitä he näiltä toivoivat. Tutkielmassa selvitettiin lisäksi, mitä opettajien tarpeiden ja toiveiden mukaisia koulutuksia on jo ennestään tarjolla. Tutkielmassa haluttiin myös verrata vasta valmistuvan ja kokeneen opettajan valmiuksia tietotekniikan opetuskäyttöön.

Tutkimusta varten tehtiin kyselytutkimus Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun sekä Lapin alueella toimiville matemaattisten aineiden aineenopettajille. Kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 76 opettajaa ja heistä 28 opettajaa on mahdollisesti kiinnostuneita täydentämään opintojaan opetettavan aineen laajuisiksi. Pienemmän aihekokonaisuuden täydennyskoulutuksesta kiinnostuneita olivat 44 opettajaa. Tutkimuksessa selvisi, että vastanneilla opettajilla ei ole kovin suurta tarvetta fysiikan opintojen täydentämiselle, mutta fysiikkaan liittyvät täydennyskoulutukset heitä kuitenkin kiinnostavat. Tarjolla olevat täydennyskoulutukset liittyvät vahvasti matematiikan opettamiseen. Fysiikan aiheisiin ja opettamiseen liittyviä täydennyskoulutuksia on hyvin vähän tarjolla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tuuli Pietilä, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.