University of Oulu

Jääkäriliikkeen muistomerkit, toiminta ja muistaminen Oulun ja Tervolan välisellä alueella

Saved in:
Author: Hiltunen, Jussi-Pekka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Archaeology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.8 MB)
Pages: 85
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202003271345
Language: Finnish
Published: Oulu : J.-P. Hiltunen, 2020
Publish Date: 2020-03-27
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylimaunu, Timo
Reviewer: Ikäheimo, Janne
Äikäs, Tiina
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassa tarkastelen jääkäritoimintaan liittyviä muistomerkkejä Oulun sekä Tervolan välisellä alueella sekä niihin liittyviä muistamisen muotoja. Muistomerkkejä tutkimukseen olen valinnut Oulusta, Simosta, Kemistä, Keminmaasta, Torniosta, Haaparannasta sekä Tervolasta. Tutkielmassani tarkastelen suurempia muistopatsaita eli niin sanottuja päämuistomerkkejä, muistolaattoja sekä muita muistin paikkoja, kuten jääkärikämppien kopiota.

Tutkielmassa käyn läpi minkälaisia, mihin ja milloin muistomerkkejä on pystytetty. Tarkastelen paljastustilaisuuksia ja erityisesti niissä pidettyjä puheita, joiden kautta tuodaan esille sitä, miksi muistomerkit on pystytetty ja mikä niiden tarkoitus on. Analysoin minkälaisia kuva-aiheita, tyylejä ja tekstejä muistomerkeissä esiintyy ja mistä ne on rakennettu. Muistomerkkeihin kohdistuu toimintaa eli rituaaleja, joiden kautta muistia ylläpidetään. Tutkielmassa käyn läpi, minkälaista toimintaa jääkäriliikkeen muistomerkkeihin kohdistetaan ja kenen toimesta. Näiden kautta pääsee käsiksi siihen, mitä jääkäreistä ja jääkäriliikkeestä halutaan muistaa ja mitä ei.

Jääkäriliikkeen muistomerkit on pystytetty muistuttamaan tulevia sukupolvia jääkäreistä sekä heitä etappitoiminnan aikana auttaneista paikallisista ihmisistä. Kuva-aiheiltaan ja teksteiltään useimmat muistomerkit ovat pelkistettyjä. Niissä on jääkärimerkki sekä maininta etappireitistä tai jääkäriliikkeestä. Tornion muistomerkissä on monia erilaisia kuva-aiheita ja tekstejä ja se on ainoa muistomerkki, jossa on tekstin kautta huomioitu etappitoiminnassa mukana olleet naiset. Simon muistomerkin tekstissä venäläiset mainitaan ryssinä. Toisen maailmansodan jälkeen valvontakomission toimesta useita muistomerkkejä muutettiin sanan ryssä takia, mutta Simon muistomerkkiä ei syystä tai toisesta muokattu. Materiaalivalinnoilla on tärkeä rooli muistomerkin säilymisen kannalta. Muistomerkeissä on käytetty kestäviä materiaaleja, kuten betonia, graniittia ja mukulakiveä. Graniitilla ja mukulakivillä on lisäksi kansallisen identiteetin kannalta tärkeitä merkityksiä, joita myös jääkärien muistomerkeillä korostetaan.

Rituaaleja suoritetaan tiettyinä jääkäriliikkeen kannalta tärkeinä päivämäärinä. Yleisin rituaali on seppeleen laskeminen muistomerkille. Itsenäisyyspäivänä jääkäreiden muistoa vaalivien järjestöjen toimesta käydään sytyttämässä kynttilöitä muistomerkeille. Paikallisia muistojuhlia järjestetään Keminmaassa Kivalon jääkärikämpällä ja Simossa Simon kahakan tapahtumapaikalla muistomerkin läheisyydessä. Simon kahakan muistojuhlan rituaaleihin kuului vuonna 2016 kahakasta tehty näytelmä, joka esitettiin alkuperäisellä tapahtumapaikalla. Jääkäreiden kotiinpaluun muistojuhlaa vietetään suuremmassa mittakaavassa kymmenvuotisjuhlin, jolloin Vaasassa järjestetään Puolustusvoimien paraati. Jääkäreiden muistaminen on sekä julkista että yhteisöllistä muistamista. Jääkäreitä ei aina ole haluttu muistaa tai joitakin asioita on haluttu unohtaa. Kemin muistomerkin kohdalla kaupunki ei halunnut olla mukana muistomerkin hankkimisessa eikä paljastamisessa. Simon muistomerkissä ei mainita Simon kahakassa jääkäreitä vastaan taistelleita suomalaisia poliiseja, heidät on haluttu unohtaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jussi-Pekka Hiltunen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.