University of Oulu

Koneoppimisen menetelmiä

Saved in:
Author: Saarikettu, Joni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202003311353
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Saarikettu, 2020
Publish Date: 2020-03-31
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Työssä oli tavoitteena kirjallisuusselvityksenä käydä läpi koneoppimista yleisellä tasolla menemättä koneoppimisen matemaattiseen puoleen tai koodaamiseen, mikä kylläkin on tärkeä osa koneoppimista. Työssä kuitenkin käytiin vain pintaraapaisu koneoppimisesta, mutta kuitenkin sen verran kattavasti, että tämän työn luettuaan ymmärtää mistä koneoppimisessa ja siihen liittyvissä menetelmissä on kyse. Työssä käytettiin paljon esimerkkejä, joilla pyrittiinkin luomaan selkeämpää kuvaa menetelmistä.

Johdannossa avataan koneoppimista määritelmänä ja käydään läpi koneoppimiseen liittyviä olennaisia termejä. Koneoppimisen määritelmää selventämään käydään läpi tammipeliä, jotta hankalalta vaikuttavat termit selkeytyvät lukijalle. Johdannon jälkeen paneuduttiin enemmän koneoppimisen menetelmiin ja annettiin käytännön esimerkkejä jokaisen menetelmän kohdalla. Menetelmät, joihin työssä paneudutaan, ovat käytetyimpiä ja tunnetuimpia ja kirjoittajan mielestä olennaisia koneoppimiseen liittyen. Jotta työ ei jäisi pelkästään pintapuoliseksi raapaisuksi, käydään läpi koneoppimisalgoritmien optimointia ja siihen liittyviä asioita kuten kohdefunktiota tarkemmin. Lisäksi pureudutaan optimoinnin haasteisiin, jotka liittyvät olennaisesti koneoppimisen tehokkuuteen.

Työssä käydään myös tarkemmin läpi muutamaa sovellusta, jotka on saavutettu koneoppimisen avulla. Pari näistä sovelluksista on suurelle yleisölle hyvinkin tunnettuja ja monelle lähes jokapäiväisessä käytössä. Sitten on myös pari vähän tuntemattomampaa sovellusta käyty läpi vastapainoksi. Siltikin voi tulla yllätyksenä, että juuri koneoppimisella on luotu nämä sovellukset kuten sähköpostin roskapostisuodatin. Työn loppupuolella on kirjoittajan omaa pohdintaa liittyen tekoälyn mahdollisuuksiin lähitulevaisuudessa sekä mahdollisia uhkakuvia nykyisen yhteiskunnan kannalta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joni Saarikettu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.