University of Oulu

Rasismidiskurssit Suomi24-keskustelupalstalla

Saved in:
Author: Meriläinen, Jussi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 88
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202003311357
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Meriläinen, 2020
Publish Date: 2020-03-31
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Mantila, Harri
Lehto, Liisa-Maria
Reviewer: Lehto, Liisa-Maria
Sivonen, Jari
Description:

Tiivistelmä

Tutkimukseni tarkoitus on selvittää, miten suomalaiset merkityksellistävät rasismia. Rasismista puhutaan paljon, mutta käsitettä rasismi ei usein määritellä siitä keskusteltaessa. Lisäksi rasismi on ajallisesti, paikallisesti ja kulttuurisesti varioiva ilmiö. Käyttäessään esimerkiksi sanaa rasismi ihmiset voivat puhua täysin eri asioista. Tutkin, miten rasismista kirjoitetaan ja mitä merkityksiä siihen liitetään. Tutkimustulokseni voivat antaa työkaluja suomalaisen rasismikeskustelun ymmärtämiseen ja sen muuttamiseen rakentavammaksi.

Sovellan tutkimuksessani kriittistä diskurssianalyysiä, joka tutkii kielenkäyttöä tekstin, siinä vallitsevien diskurssien ja sosiokulttuuristen käytänteiden näkökulmasta. Kriittisessä näkökulmassa kiinnitetään huomiota kielenkäyttöön sitoutuneeseen vallankäyttöön ja mahdollisiin eriarvoistaviin valtarakenteisiin. Pohjaan analyysini Norman Fairclough’n kolmitasoiseen kriittisen diskurssianalyysin malliin.

Tutkimusaineistoni on kerätty Suomi24-sivuston keskustelupalstalta hakemalla tekstejä, joissa esiintyvät sanat rasismi, rasisti tai rasistinen. Analysoin sanoja lausekonteksteissaan luokittelemalla ne lauseenjäsenyyden perusteella. Tutkin rasismi-ilmauksien käyttöä ja merkityksiä lausekontekstissaan, minkä perusteella tunnistan ja nimeän teksteissä aktivoituvia diskursseja.

Analyysini tuloksena olen tunnistanut teksteistä viisi diskurssia: uhri-, terrorismi-, media-, uskonto- ja maahanmuuttodiskurssit. Uhridiskurssi esittää suomalaiset rasismin uhreina. Terrorismidiskurssissa rasisti on terroristi ja rasismi on terrorismia. Mediadiskurssissa media käyttää rasismi-ilmauksia kansalaisia vastaan ja tekee suomalaisista rasisteja. Uskontodiskurssissa muslimit esitetään rasisteina ja rasismin toteuttajina, kun kristityillä on useita eri rooleja suhteessa rasismiin. Maahanmuuttodiskurssissa rasismi esitetään tulleen Suomen ulkopuolelta tai että sen ovat aiheuttaneet maahanmuuttajat. Diskursseissa vallankäyttö ilmenee rasismin ja suomalaisen suhteen määrittelynä ja muuttamisena. Jos suomalainen esitetään rasistina, rasismi kiistetään tai määritellään uudelleen. Vähemmistöjen kohdalla rasismia ei määritellä tai kiistetä. Haettava muutos on todennäköisesti huomion siirtäminen muiden kuin suomalaisten rasismiin tai rasismin merkityksen muuttaminen diskurssissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jussi Meriläinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.