University of Oulu

Kosteikot ja niiden kyky poistaa ibuprofeenia, ketoprofeenia ja diklofenaakkia käsiteltävistä jätevesistä

Saved in:
Author: Vähkyrä, Mira1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004031366
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Vähkyrä, 2020
Publish Date: 2020-04-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintyössä tutkittiin kosteikkojen kykyä poistaa ibuprofeenia, ketoprofeenia ja diklofenaakkia käsiteltävistä jätevesistä. Työn tarkoituksena oli selvittää minkälaisiin tutkittavien aineiden puhdistustehokkuuksiin jätevesien kosteikkokäsittelyllä päästään. Lisäksi tutkittiin mitkä tekijät vaikuttavat kosteikon puhdistustehokkuuteen.

Työssä käytiin läpi kosteikon määritelmä ja sen ominaispiirteitä. Lisäksi perehdyttiin kosteikkoihin jätevesien puhdistajina sekä tekijöihin ja prosesseihin, jotka vaikuttavat puhdistustehokkuuteen. Niitä ovat esimerkiksi veden viipymäaika kosteikossa, lämpötila sekä kosteikkokasvillisuus. Työssä esiteltiin myös jätevesien laatua ja sen käsittelyn tavoitteita keskittyen lääkeaineisiin jätevesissä. Työssä tutkitut ibuprofeeni, ketoprofeeni ja diklofenaakki ovat yleisesti käytettyjä tulehduskipulääkkeitä.

Työssä tutkittavia puhdistustehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä olivat kosteikkoon tuleva lääkeaineen pitoisuus, lämpötila, kosteikon tyyppi sekä kosteikkokasvillisuus. Tarkastelun pohjana käytettiin kahdeksaa kosteikkotutkimusta, joiden tietoja taulukoitiin. Taulukoitujen tietojen pohjalta tutkittiin tekijöiden ja puhdistustehokkuuden suhdetta. Menetelminä käytettiin kuvaajia ja niihin lineaaristen regressiosuorien piirtämistä. Tutkimuksen tuloksina havaittiin, että kosteikkokäsittelyn puhdistustehokkuuteen positiivisesti suhteutuvia tekijöitä ovat korkea lämpötila ja kosteikkokasvillisuus sekä ketoprofeenilla ja diklofenaakilla korkea aineen pitoisuus. Eri kosteikkotyypeistä parhaita tuloksia saatiin kosteikkojen yhdistelmillä. Kosteikkokäsittely voi tarjota hyviä mahdollisuuksia jätevesissä olevien lääkeaineiden puhdistustehokkuuden parantamiseen.

Wetlands and their ability to remove ibuprofen, ketoprofen and diclofenac from sewage

Abstract

This bachelor’s thesis studied wetlands’ ability to remove ibuprofen, ketoprofen and diclofenac from sewage. The purpose of this thesis was to find out the removal efficiencies for each studied pharmaceutical by wetlands. It was also studied which parameters affect on removal efficiencies.

Thesis explained what a wetland’s definition and its characteristics are. Thesis also introduced wetlands as sewage treatment and the parameters and processes that affect on removal efficiency, for example retention time, temperature and the presence of plants. Thesis also assessed sewage quality and sewage treatment’s main purposes focusing on pharmaceuticals in sewage. The studied pharmaceuticals were ibuprofen, ketoprofen and diclofenac, which are commonly used nonsteroidal anti-inflammatory drugs.

The studied parameters possibly affecting on removal efficiency were pharmaceutical concentrations on sewage coming to wetland, temperature, the type of wetland and the type and presence of plants. As a base for this thesis there were eight wetland researches. The information of these researches were tabulated. The information tabulated was the base for studying how different parameters affect on removal efficiencies. Methods used were drawing graphs and linear regression lines. Positive correlations were observed between the highest removal efficiencies and high temperature or presence of plants or with ketoprofen and diclofenac high pharmaceutical concentration. When considering the type of wetland, best results appeared with combinations of wetlands. Wetland treatment can offer great possibilities to remove pharmaceuticals from sewage.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mira Vähkyrä, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.