University of Oulu

Ikäihmisten erityistarpeiden huomioiminen verkkopalveluiden kehittämisessä

Saved in:
Author: Rantakangas, Konsta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Pages: 21
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004031367
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Rantakangas, 2020
Publish Date: 2020-04-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Ikäihmiset ovat jatkuvasti kasvava ikäryhmä etenkin Suomessa. Perinteisien palvelumuotojen vähentyessä sekä verkkopalveluiden kehittyessä ja kasvaessa on myös ikäihmisten siirryttävä käyttämään erilaisia verkkopalveluita. Kuitenkin ikäihmisillä on sellaisia erityistarpeita, joita ei nuoremmilla aikuisilla välttämättä ole verkkopalveluiden käyttäjinä. Ikäihmisten erityistarpeiden takia tarvitsevat he verkkopalveluiden käyttäjinä kehittäjiltä erityistä huomiota.

Tässä tutkimuksessa vastattiin kahteen eri tutkimuskysymykseen. Mitä erityistarpeita ikäihmisillä on verkkopalveluiden käyttäjinä? Kuinka kehittäjien tulisi ottaa huomioon ikäihmisten erityistarpeet kehitettäessä verkkopalveluita? Asiaa tarkasteltiin tekemällä aiheesta kirjallisuuskatsaus.

see all

Subjects:
Copyright information: © Konsta Rantakangas, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.