University of Oulu

Jatkuvavalukoneiden automaatioaste ja sen mahdollinen nostaminen

Saved in:
Author: Mehtälä, Manuel1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004071372
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Mehtälä, 2020
Publish Date: 2020-04-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Työn tavoitteena on määritellä jatkuvavalukoneiden automaatioaste ja pohtia sen kehittämisen mahdollisuuksia. Työ suoritetaan kirjallisuuskatsauksena ja siihen liitetään Ssab Europe Oy:n työntekijän haastattelu. Taustatietona työssä selvitetään automaatioasteen määrittelymenetelmät sekä jatkuvavalukoneiden toiminta.

Jatkuvavalukoneista selvitetään sen osat sekä osien tehtävät. Tämän jälkeen käydään läpi mistä automaatioratkaisuista kone koostuu sekä selvitetään niiden toteuttamiseen käytössä olevia malleja. Lopuksi haastattelun ja muun selvityksen pohjalta pohditaan automaatiotason mahdollista nostamista jatkuvavalukoneissa.

Degree of automation of continuous casters and opportunities to raise it

Abstract

The main aim of this job is to clear up degree of automation of continuous casters and reflect opportunities to raise it. This job will be executed as a literature research and it include workers interview who work in Ssab Europe Oy. As Background information will find out definition of degree of automation and clear up how to continuous caster work and what parts it includes.

This job will clear up parts of continuous caster and what are their tasks. After that is researched solutions of automation in continuous casters and clear up how they are maded. Lastly is discussed, can degree of automation be increase in continuous casters.

see all

Subjects:
Copyright information: © Manuel Mehtälä, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.