University of Oulu

Vieritestaus lasten hengitystieinfektioissa : systemaattinen katsaus

Saved in:
Author: Miettinen, Natalia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004071378
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Miettinen, 2020
Publish Date: 2020-04-07
Thesis type: Other thesis
Tutor: Tapiainen, Terhi
Reviewer: Tapiainen, Terhi
Mattila, Suvi
Description:

Tiivistelmä

Lasten hengitystieinfektiot aiheuttavat paljon päivystyskäyntejä. Lapsilla hengitystievirukset ovat yleisiä taudinaiheuttajia. Diagnostiikan epävarmuus ja vakavan bakteeri-infektion pelko voi kuitenkin johtaa tarpeettoman antibioottikuurin määräämiseen. Turhat antibioottikuurit ovat ongelmallisia sekä yksilötasolla että väestötasolla. Antibiootti voi vaikuttaa lapsen suoliston normaaliflooraan haitallisesti ja lisätä antibioottiresistenssiä. Laboratoriotekniikka on kehittynyt paljon viime vuosina ja mahdollistaa jopa hengitystievirusten monitestauksen (ns. multiplex PCR) vieritestauksena päivystyspisteissä. Jos laboratoriokokeen tulos olisi lääkärin käytettävissä jo lasta tutkittaessa ja hoitopäätöksiä tehtäessä, siitä voisi olla merkittävää hyötyä erotusdiagnostiikassa.

Teimme systemaattisen kirjallisuuskatsauksen hengitystievirusten vieridiagnostiikan hyödystä äkillisesti sairailla lapsipotilailla. Hakusanoilla ”point-of-care testing” ja ”respiratory” PubMed-tietokannasta löytyi yhteensä 512 mahdollista julkaisua aiheesta. Kaikki työt arvioitiin otsikon perusteella. Seulonnan jälkeen 103 artikkelia arvioitiin abstraktin tai koko artikkelin perusteella, joista valittiin kahdeksan satunnaistettua kliinistä koetta systemaattisen katsaukseen. Lisäksi tehtiin täydentävä haku hakusanoilla ”rapid diagnostic” ja ”respiratory pathogen”, jolloin löydettiin vielä 6 kliinistä koetta.

Yhteensä 14 vieritestausta lapsilla käsittelevistä artikkeleista kuusi käsitteli CRP käyttöä päivystyspisteissä ja kahdeksan hengitystievirustestausta. Hengitysvirustyöt käsittelivät yhtä työtä lukuun ottamatta influenssan pikatestausta. Yhteensä viidessä työssä todettiin vieritestauksen vähentävän antibioottihoitoja. Lisähyötyjä olivat muiden laboratoriotutkimusten määrän väheneminen testatuilla. Vain yhdessä tutkimuksessa oli huomioitu muitakin hengitystieinfektioiden patogeenejä. Myös CRP:n käyttö vieritestinä vähensi antibioottien määräämistä.

Influenssatestauksen hyödyllisyydestä lapsipotilailla on vahva tutkimusnäyttö, joka puoltaa testauksen käyttämistä. Tärkeimmät havaitut hyödyt olivat tarpeettomien antibioottihoitojen väheneminen ja muiden laboratoriotutkimusten väheneminen. Uusia hengitystiepatogeenien monitestausmenetelmiä (multiplex-PCR) ei vielä ole tutkittu korkealaatuisissa tutkimusasetelmissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Natalia Miettinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.