University of Oulu

Kohti ympäristövastuullisuutta : eväitä ekokäyttäytymistä edistävään arkkitehtuurisuunnittelun

Saved in:
Author: Rytkönen, Julia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4 MB)
Pages: 84
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004101391
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Rytkönen, 2020
Publish Date: 2020-04-14
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Herneoja, Aulikki
Reviewer: Herneoja, Aulikki
Aarnio, Petri
Description:

Tiivistelmä

Diplomityöni Kohti ympäristövastuullisuutta — Eväitä ekokäyttäytymistä edistävään arkkitehtuurisuunnitteluun on tutkielma, jossa pohdin kuinka arkkitehtuurisuunnittelulla voidaan vaikuttaa ihmisten käyttäytymisen ympäristövastuullisuuteen.

Maapallon ekologisen kestävyyden takaaminen on monialainen haaste, ja ihmisten elämäntapojen vaikutus ekologiseen kriisiin on merkittävä. Rakennetun ympäristön suunnittelussa ympäristökuormitusten pienentämistä tavoitellaan usein teknisillä ratkaisuilla ja rakennusmateriaalien vähäpäästöisyydellä, mutta kestävän tulevaisuuden saavuttamiseksi myös ihmisten käyttäytymisen muutos on olennaista. Tutkielmassani asetan ympäristökäyttäytymisen tarkastelun ja ohjaamisen suunnitteluhaasteeksi ja kysyn: kuinka arkkitehtuurilla voidaan ohjata ja edistää ekokäyttäytymistä?

Ekokäyttäytyminen (pro-environmental behavior) on käyttäytymistä, joka vahingoittaa ympäristöä mahdollisimman vähän tai on jopa hyödyksi sille. Ekokäyttäytymiseen ohjataan usein ympäristötietoa lisäämällä ja asennekasvatuksella, mutta ympäristönsuunnittelussa käyttäytymisen muutosta ei aina tavoitella yhtä määrätietoisesti. Elinympäristöt vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen merkittävästi, joten arkkitehtuurilla on suuri potentiaali ekokäyttäytymisen edistäjänä. Tutkielmassani pohdin yksilön käyttäytymisen ja elämäntapojen merkitystä ympäristöongelmien synnyssä ja ratkaisussa sekä arkkitehtuurin roolia ekologisesti kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Tutustun ekokäyttäytymisen muodostaviin tekijöihin sekä ihmisen ja ympäristön väliseen vuorovaikutussuhteeseen, joiden pohjalta muodostan teoreettista pohjaa ekokäyttäytymistä edistävän ympäristön suunnittelun lähtökohdiksi. Tarkastelen arkkitehtuurisuunnittelun mahdollisuuksia käyttäytymismuutosten aikaansaamisessa tarjoumateoriaa ja käyttäytymistaloustieteistä tunnetun nudgauksen keinoja hyödyntäen. Lopuksi esittelen sovelletun ajatusmallin ekokäyttäytymistä edistävän ympäristön suunnitteluprosessin lähtökohdaksi.

Tutkielman tavoitteena on johdatella arkkitehtuurin mahdollisuuksien oivaltamiseen ympäristökäyttäytymisemme ohjaajana, tarjota eväitä ekokäyttäytymistä edistävän ympäristön arkkitehtuurisuunnitteluun sekä ennen kaikkea laajentaa omaa ymmärrystäni ekologisesti kestävän ympäristön suunnittelijana.

Towards ecological responsibility : promoting pro-environmental behavior by architectural planning

Abstract

In this diploma thesis I reflect on how architectural planning can influence the environmental responsibility of human behavior. Ensuring the ecological sustainability of our planet is a complex challenge and human behavior is a major cause of environmental problems. When designing built environment, reducing the environmental load is often pursued by technical solutions and low-emitting building materials. However, to achieve an ecologically sustainable future, also behavior change is necessary. In this study I set the change of environmental behavior as a design challenge and ask: How can design / architectural planning be used to guide and promote pro-environmental behavior?

Pro-environmental behavior refers to behavior that harms the environment as little as possible, or even benefits the environment. Increasing environmental awareness and promoting ecological attitudes are often used to guide people’s environmental behavior, but the efforts to shape everyday environments to promote sustainable lifestyles and pro-environmental behavior are not always as determined. In this study I reflect the impact and importance of people’s behavior on environmental problems and the role of architecture in building an ecologically sustainable future. Understanding the determinants of pro-environmental behavior and the interaction between people and the environment are important aspects in this study, which have been examined through aspects of environmental psychology. At the end of this thesis I present an example path for the planning process of pro-environmental behavior supporting environments, in which themes examined in this study are adapted.

The aim of this thesis is to awaken to comprehend the potential of architecture as a guide of people’s environmental behavior, and broaden my understanding as a designer of ecologically sustainable environments.

see all

Subjects:
Copyright information: © Julia Rytkönen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.