University of Oulu

Vuorovaikutuksen merkitys päiväkodin työntekijöiden tiimityöskentelyssä

Saved in:
Author: Laamanen, Emmiina1; Lehtosaari, Krista1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 42
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004101404
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Laamanen; K. Lehtosaari, 2020
Publish Date: 2020-04-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa selvitämme vuorovaikutuksen merkityksiä päiväkodin tiimin työskentelyssä. Näitä merkityksiä tutkimme seuraavien tutkimuskysymysten avulla: Mitä on toimiva vuorovaikutus tiimityöskentelyssä ja miten varhaiskasvatuksen opettaja voi toiminnallaan vaikuttaa tiimin sisäiseen vuorovaikutukseen. Laadukas vuorovaikutus on tiimin yhteistyön perusta. Varhaiskasvatuksen opettaja on tiiminsä pedagoginen johtaja, joten hänen tehtävänään on vuorovaikutuskäytänteiden luominen yhdessä tiimin muiden jäsenten kanssa.

Toteutamme kandidaatin tutkielman kuvailevana kirjallisuuskatsauksena ja tarkemmin määriteltynä integroivana kirjallisuuskatsauksena. Näiden metodien kautta etsimme tutkielmallemme oleellisimmat tutkimusaineistot, joiden perusteella laadimme mahdollisimman monipuolisen näkökulman tutkielmamme ilmiöön. Tutkielmamme tarkoituksena on monipuolisen kotimaisen ja kansainvälisen aineiston avulla selvittää luotettavasti vuorovaikutuksen merkityksiä tiimityöskentelyssä. Teoreettisen viitekehyksen keskeisimmät käsitteet ovat vuorovaikutus ja tiimityöskentely, joita tarkastelemme päiväkotikontekstissa.

Toimivan vuorovaikutuksen saavuttaminen edellyttää jokaisen tiimin jäsenen halua panostaa myönteiseen, avoimeen, kannustavaan ja luotettavaan ilmapiiriin. Lisäksi toimiva vuorovaikutus vaatii osapuolilta hyviä vuorovaikutustaitoja ja sosiaalisia taitoja. Varhaiskasvatuksen opettaja voi omalla toiminnallaan vaikuttaa vuorovaikutuksen laatuun aktivoimalla myös tiimin passiivisia jäseniä. Laajan aineistonkeruun avulla tulokset pystytään yleistämään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Tutkielman avulla tuomme tietoa siihen, miten varhaiskasvatuksen opettaja pystyy konkreettisesti itse vaikuttamaan laadukkaaseen vuorovaikutukseen tiimityöskentelyssä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emmiina Laamanen; Krista Lehtosaari, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.