University of Oulu

Insulinoomat PPSHP:n erityisvastuualueella 1980–2010

Saved in:
Author: Sundelin, Fia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004101405
Language: Finnish
Published: Oulu : F. Sundelin, 2020
Publish Date: 2020-04-14
Thesis type: Other thesis
Tutor: Ebeling, Marcus
Koivikko, Minna-Liisa
Reviewer: Ebeling, Marcus
Ukkola, Olavi
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tavoitteena oli koota aineisto PPSHP:n erityisvastuualueen insulinoomatapauksista vuosilta 1980–2010 sekä arvioida niiden ilmaantuvuudessa, taudinkuvassa, diagnostiikassa ja hoitomenetelmissä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia. Aineisto liitettiin osaksi kattavaa valtakunnallista aineistoa, jonka avulla voidaan tarkemmin arvioida näissä tekijöissä tapahtuneita muutoksia sekä potilaiden pitkäaikaisennustetta Suomessa. Tutkimus tehtiin rekisteritutkimuksen keinoin, jossa poimimme PPSHP:n alueella diagnosoidut insulinoomatapaukset potilasasiakirjoista sekä patologian Qpat-tietokannasta ja kansallisesta Syöpärekisteristä.

Tapauksia löydettiin PPSHP:n erityisvastuualueelta kymmenen kappaletta, yhdeksän hyvänlaatuista ja yksi pahanlaatuinen kasvain. Potilaista 7 oli naisia ja 3 miehiä, mediaani-ikä diagnoosihetkellä oli 45 vuotta. Insulinooman  ilmaantuvuus PPSHP:n erityisvastuualueella koko tutkimusjaksolla oli 18 ja vuosikymmenittäin tarkasteltuna 6,4 miljoonaa asukasta kohden vuodessa Diagnostinen viive koko tutkimusjaksolla oli 8 kuukautta. Insulinoomadiagnoosi pohjautui kliiniseen taudinkuvaan, laboratoriolöydöksiin, kuvantamistutkimuksiin sekä leikkausresekaattien immunohistokemiallisiin värjäyksiin. Potilaista kahdeksan hoidettiin leikkauksella, lisäksi kuusi sai hyperinsulinemiaa hillitsevää lääkehoitoa. Pahanlaatuista tautia sairastava potilas sai onkologista hoitoa.

Tapauksia löytyi valtakunnallisesti yhteensä 79 kappaletta. Taudin ilmaantuvuus suomalaisessa väestössä oli 0,4–0,9 tapausta miljoonaa aikuista kohden vuodessa. Preoperatiiviset kuvantamistulokset paranivat tutkimusjakson aikana merkittävästi. Huolimatta diagnostiikan, kuten kuvantamismenetelmien kehityksestä, diagnostinen viive pysyi muuttumattomana 1980-luvulta saakka. Leikkauksenjälkeisiä komplikaatiota esiintyi puolella potilaista (51 %), mikä on jonkin verran enemmän kuin kirjallisuudessa esitetty arvio. Parantuneen kuvantamisen rinnalla jatkossa tulee panostaa diagnostisen toiminnan yhdenmukaistamiseen, strukturoituun lähestymistapaan ja kirjaamiseen ja erityisesti leikkauskomplikaatioiden vähentämiseen. Nämä ovat asioita, joita uudet laatujärjestelmät pyrkivät toteuttamaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Fia Sundelin, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.