University of Oulu

Nahkajalkineet ja niiden käyttö 1600- ja 1700-lukujen Oulussa

Saved in:
Author: Veijo, Riina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Archaeology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.5 MB)
Pages: 93
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004151412
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Veijo, 2020
Publish Date: 2020-04-15
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lipkin, Sanna
Reviewer: Kuokkanen, Tiina
Lipkin, Sanna
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman aiheena on Oulun kaupunkiarkeologisilta kaivauksilta löytyneet 1600- ja 1700-lukujen nahkajalkineet. Aineistoksi rajautui yhteensä 40 kappaletta nahkajalkineita tai jalkineen osia, jotka on löydetty vuosien 1965–2007 välisenä aikana Oulun keskustan arkeologisilta kaivauksilta.

Jalkineiden tutkimus on pitkään ollut keskittynyt joko keskiaikaisiin arkeologisiin jalkineisiin tai museoissa säilyneisiin varhaismodernin ajan jalkineisiin, jolloin tavallisten varhaismodernin ajan ihmisten käyttämät jalkineet ovat jääneet pimentoon. Tutkielman tarkoituksena on tutkia Oulusta löytyneiden nahkajalkineiden valmistusmateriaaleja, rakenteita ja malleja sen selvittämiseksi, millaisia jalkineita tavalliset oululaiset ovat käyttäneet. Tarkoituksena on myös mitata jalkineiden kokoja sen selvittämiseksi, minkä kokoisia jalkineita oululaiset ovat käyttäneet ja voidaanko lasten, miesten ja naisten jalkineet erottaa toisistaan sekä koon että ulkonäön perusteella. Lisäksi jalkineista on tarkoitus löytää jälkiä jalkineiden käytöstä ja korjaamisesta sen selvittämiseksi, onko jalkineet hävitetty hyväkuntoisina vai täysin rikkinäisinä ja loppuun kuluneina. Näistä seikoista on mahdollista päätellä, millaisia vaikutuksia jalkineilla on ollut oululaisiin, ja mikä heidän varakkuutensa taso on ollut.

Aineiston jalkineet osoittautuivat olevan tavanomaisista materiaaleista valmistettuja tavanomaisia mutta muodin mukaisia jalkineita, joita ei ollut koristeltu juuri lainkaan. Malliltaan jalkineet olivat pieksuja, pitkävartisia lapikkaita, tohveleita, nauha- ja solkikenkiä, avokkaita ja nauhanilkkureita tai -saapikkaita.

Jalkineiden pituuden perusteella oli mahdollista erottaa erityisesti nuorempien lasten jalkineet aikuisten jalkineista, mutta aineiston pienen koon vuoksi vanhempien lasten ja nuorten aikuisten kokojen raja jäi epäselväksi. Erityisesti lapsille, naisille tai miehille kuuluvia jalkinemalleja ei ollut mahdollista erottaa, mutta lasten jalkineissa oli käytetty eniten pikisaumarakennetta, kun taas läpiommelrakennetta oli käytetty vain aikuisten jalkineissa.

Aineiston jalkineista valtaosa oli hyvin kuluneita ja jopa useaan kertaan paikattuja. Myös uusiokäyttöä oli havaittavissa. Kulumisjälkien perusteella jalkineet ovat todennäköiseesti olleet käyttäjillensä liian pieniä, kapeita ja niiden kärki on usein terävä, mikä on voinut aiheuttaa muun muassa kipua kävellessä ja erilaisia jalkavaivoja, kuten vaivaisenluuta. Jalkineiden tavanomaisuuden, kuluneisuuden ja korjausten määrän perusteella jalkineet eivät ole kuuluneet varakkaille henkilöille, vaan pikemminkin köyhemmille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Riina Veijo, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.