University of Oulu

Kiusaamisen ilmeneminen, sen ehkäisy ja siihen puuttuminen varhaiskasvatuksen vertaisryhmässä

Saved in:
Author: Palosaari, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004151414
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Palosaari, 2020
Publish Date: 2020-04-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintutkielmani käsittelee kiusaamista sekä sen ehkäisyn puuttumisen keinoja varhaiskasvatuksen vertaisryhmässä. Tarkoituksenani on selvittää, miten kiusaamista ilmenee varhaiskasvatusikäisten lasten parissa ja mitä varhaiskasvatuksen henkilöstö voi sen ehkäisyn ja puuttumisen eteen tehdä. Haluan tutkielmallani tuoda esille kiusaamisen negatiivisia vaikutuksia niin kiusattuun, kiusaajaan kuin koko vertaisryhmään, jossa kiusaamista tapahtuu. Tutkielmani punaisena lankana kulkee lasten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkitys kiusaamisen pysäyttämisen kannalta.

Kiusaaminen on ollut yhteiskunnan puheenaiheena lähestulkoon aina ja varmasti jokaisella on jokin käsitys siitä, mitä sillä tarkoitetaan. Kiusaamista ilmenee kaikenikäisillä ja miltei joka yhteisössä, mutta usein eniten uutisoidaan ja keskustellaan koulussa tai työpaikoilla ilmenevästä kiusaamisesta. Tällöin muun muassa varhaiskasvatuksessa tapahtuva kiusaaminen on jäänyt vähemmälle huomiolle. On kuitenkin tutkittu, että jo varhaiskasvatusikäisten lasten vertaisryhmissä tapahtuu kiusaamista ja sen ominaisuudet ovat hyvin pitkälti samanlaisia kuin koulukiusaamisenkin piirteet. Kiusaaminen vaikuttaa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä haitallisesti lasten kokonaisvaltaiseen kasvuun ja se on aina riskitekijä lasten kehitykselle. Varhaiskasvatuksessa vastuu kiusaamisen vastaisesta työstä on aina varhaiskasvatuksen henkilöstöllä ja haluankin tutkielmallani lisätä ymmärrystä siitä, mitä kaikkea kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen eteen voidaan varhaiskasvatuksen arjessa tehdä.

Tavoitteenani on kuvailevan kirjallisuuskatsauksen myötä käsitellä kiusaamista mahdollisimman kokonaisvaltaisesti käyttäen laajasti sekä kotimaisia että kansainvälisiä lähteitä. Tarkoituksenani on herättää lukijat aidosti pohtimaan kiusaamisen vakavuutta sekä keinoja kiusaamisen vastaiseen työhön jo varhaiskasvatuksen kentällä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Palosaari, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.