University of Oulu

Ristikkorakenteet ja niiden analysointi eri menetelmillä

Saved in:
Author: Tervonen, Jani1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004151420
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Tervonen, 2020
Publish Date: 2020-04-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön aiheena on ristikkorakenteen analysointi ja tarkastelu. Työssä käytetään analyyttista menetelmää, graafista menetelmää sekä tietokoneohjelmaa ristikon sauvavoimien määrittämiseksi. Sauvavoimat lasketaan siis kolmella eri tavalla, ja jokaisessa menetelmässä käytetään samaa ristikkorakennetta. Eri menetelmillä saatuja tuloksia verrataan keskenään.

Työssä käytettään kirjallista tutkimusta teoriaosioissa ja kokeellista tutkimusta laskuesimerkkiä tarkasteltaessa. Analyyttisella menetelmällä ja graafisella menetelmällä laskiessa käytetään piirtotyökaluna Autodeskin AutoCad-ohjelmaa. Tietokoneohjelmana sauvavoimien laskemiseksi käytetään Autodeskin Robot Structural Analysis Professional -ohjelmaa.

Ristikon sauvavoimien määrittäminen kullakin menetelmällä toivat samat tulokset, joka oli työn tavoitteenakin. Tulosten yhtäsuuruus todistaa, että ilman sen suurempia apuvälineitä on mahdollista päästä oikeisiin tuloksiin.

Truss systems and their analysis by different methods

Abstract

The subject of this bachelor’s thesis is analysis and review of the truss system. In this thesis there is used analytical and graphical method and also the computer program to determine member axial forces of the truss system. The results are compared with each other.

In this thesis literary research and empirical research is used. Autodesk AutoCad and Robot Structural Analysis Professional programs are used by graphical and calculatory tools.

The results of the axial forces are the same by every method which was the target of this research. Because the results are same by every method it is not necessary to use lots of aids to get the right results.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jani Tervonen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.