University of Oulu

Toiminnallisuus ympäristöopin opetuksessa ja toiminnallisuuden yhteys motivaatioon

Saved in:
Author: Rääpysjärvi, Anne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004151421
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Rääpysjärvi, 2020
Publish Date: 2020-04-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tarkoituksena on tehdä katsaus toiminnallisuuteen ympäristöopin opetuksessa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta sekä tarkastella toiminnallisuuden ja motivaation yhteyttä. Tutkielmassa esitellään toiminnallisuuden historiaa John Deweyn tekemällä oppimisen kautta sekä tarkastellaan toiminnallisuuden määritelmää. Lisäksi tutkielmassa perehdytään motivaatioon ja itsemääräämisteoriaan sekä kiinnostuksen käsitteeseen.

Tutkielma toteutetaan narratiivisena kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jossa aineistona käytetään kotimaisia sekä ulkomaisia tutkimuksia, kasvatustieteellistä lähdekirjallisuutta sekä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Tutkielmassa käytetyt lähteet osoittavat, että ympäristöopin opetuksessa käytetään toiminnallisuutta opetusmenetelmänä. Toiminnallisuus mainitaan opetussuunnitelmassa ympäristöopin kohdalla eräänä työtapana. Toiminnalliset menetelmät herättävät oppilaan kiinnostuksen opiskeltavaa aihetta kohtaan.

Tutkielmassa käytettyjen lähteiden mukaan koulussa opettajan on tärkeää tehdä oppimisesta oppilaille mielenkiintoista, jotta oppilaiden motivaatio pysyisi hyvänä ja heillä olisi käytössään sisäinen motivaatio. Sisäisen motivaation mukaan toiminta on mieluista ja sitä tehdään sen itsensä vuoksi, eikä esimerkiksi ulkoisen pakon tai palkkion vuoksi. Tutkielman lähteet osoittavat, että kun oppilas kokee kolme synnynnäistä ja psykologista perustarvetta, eli autonomian, kyvykkyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteita, on oppilas sisäisesti motivoitunut. Käsite kiinnostus on asia, joka liittyy vahvasti oppimiseen ja motivaatioon. Opettajan on tärkeä osata herättää oppilaan kiinnostus opiskeltavaa asiaa kohtaan sekä pitää herännyttä kiinnostusta yllä. Kiinnostuksen herättäminen ympäristöopin opetuksessa onnistuu muun muassa yllättävän tai houkuttelevan tapauksen tai tilanteen avulla, kuten esimerkiksi demonstraation avulla.

Tutkielman johtopäätöksenä voidaan todeta, että toiminnallisuus on osa ympäristöopin opetusta ja se näkyy vahvasti Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan vuosiluokilla 1–6 sekä toiminnallisuudella on yhteys motivaatioon.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anne Rääpysjärvi, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.