University of Oulu

Laitteita vai kokonaisuuksia : eheyttävä mediakasvatus varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Autio, Matias1; Ylikerälä, Kaisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004161440
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Autio; K. Ylikerälä, 2020
Publish Date: 2020-04-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielma perehtyy varhaiskasvatuksessa toteutettavaan mediakasvatukseen. Sen tavoitteena on selvittää, millaisena eheyttäminen näyttäytyy varhaiskasvatuksen mediakasvatuksessa, kuvailevan kirjallisuuskatsauksen kautta. Aihe on varhaiskasvatuksen kentällä ajankohtainen, sillä sekä eheyttäminen että mediakasvatus ovat osa varhaiskasvatusta ohjaavaa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jonka tutkimusmateriaalina on käytetty ajankohtaisia koti- ja ulkomaisia lähteitä sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Opetuksen eheyttämisen pitkät juuret huomioon ottaen, lähdekirjallisuus ulottuu eheyttämisen määrittelyn osalta pitkälle historiaan. Mediakasvatuksen osalta tutkimuskirjallisuus painottuu mahdollisimman tuoreisiin lähteisiin. Käytettäväksi tutkimusaineistoksi on valittu tieteellisiä artikkeleita, väitöskirjoja ja tutkimusaiheeseen sopivia perusteoksia.

Tutkimustulosten mukaan eheyttäminen näyttäytyi varhaiskasvatuksen mediakasvatuksessa kokonaisuuksien, lapsilähtöisyyden ja mielekkään työskentelyn kautta. Tulosten mukaan kokonaisuudet sitoutuivat vahvasti kasvattajan omiin näkemyksiin, tietoihin ja taitoihin mediakasvatuksesta. Kasvattajan teknologisen identiteetin nähtiin vaikuttavan siihen, millaista mediakasvatusta kasvattaja toteuttaa. Kasvattajilla havaittiin olevan eheyttävää ja kokonaisvaltaista pedagogiikkaa, mutta sen ei nähty ulottuvan mediakasvatukseen saakka. Eheyttävyyden lapsilähtöisyys näkyi mediakulttuurin asemassa varhaiskasvatuksessa. Tutkimustulosten perusteella lasten omia mielenkiinnon kohteita — kuten medialeikkejä — rajoitettiin monin tavoin, eikä varhaiskasvatusta nähty mediakulttuurisena paikkana. Eheyttävyyden mielekäs työskentely näyttäytyi laitekeskeisyyden kautta. Tulosten perusteella kasvattajat näkivät mediakasvatuksen usein rajoittuneesti, lähinnä laitteiden kautta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Matias Autio; Kaisa Ylikerälä, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.