University of Oulu

Vertaileva katsaus MariaDB:n asemaan MySQL:n kilpailijana

Saved in:
Author: Tahkola, Janne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004161444
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Tahkola, 2020
Publish Date: 2020-04-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

MySQL:n alkuperäinen kehitystiimi hyödynsi samaa avointa lähdekoodia luodakseen MariaDB:n — MySQL:n kanssa binääriyhteensopivan ja monin tavoin parannellun vaihtoehdon. Tarkoituksena oli ensisijaisesti varmistaa MySQL:n lähdekoodin pysyminen avoimena sen siirryttyä Oraclen omistukseen. Nämä samasta koodikannasta veistetyt järjestelmät ovat viime vuosina kehittyneet eri suuntiin, mikä toimi niiden suosion ohella motivoivana tekijänä tämän vertailevan tutkielman laatimiseen.

Tutkielman tutkimuskysymykseksi asetettiin se, mitä perusteita organisaatiolla voisi olla MariaDB:n valinnalle MySQL:n sijaan. Sitä pohjustettiin tutkimalla relaatiotietokantoja sekä yleisesti että MySQL:n kautta. Lopuksi tutkimuskysymystä lähestyttiin tutkimalla järjestelmien yhteensopivuutta sekä vertailemalla niiden merkittävimpiä eroja. Pohjustuksessa ja vertailussa hyödynnettiin olemassa olevaa tutkimusta sekä järjestelmien omia verkkodokumentaatiota.

MariaDB tukee useampia tietokantamoottoreita sekä tarjoaa ilmaiseksi tiettyjä vain MySQL:n kaupallisista versioista löytyviä ominaisuuksia. Erot jäävät kuitenkin perusominaisuuksiksi luokiteltavien seikkojen osalta varsin pieniksi — järjestelmät poikkeavat toisistaan nykyään lähinnä esimerkiksi virtuaalisesti synkronisen replikoinnin kaltaisissa edistyneemmissä ominaisuuksissa. Näistä valtaosa kuuluu varsinaisten tietokantajärjestelmien sijaan yhtiöiden tarjoamiin kaupallisiin tuoteperheisiin, jotka eivät ole tämän tutkielman aihealuetta.

Ennen järjestelmän valintaa organisaation tulee siis peilata tarpeitaan joidenkin perusominaisuuksien lisäksi myös näihin kokonaisiin tuoteperheisiin lisenssivaihtoehtoineen. Huomioitavaa on myös se, kuinka järjestelmien yhteensopivuus heikkeni merkittävästi MySQL:n version 8.0 julkaisun myötä. Järjestelmästä toiseen vaihtaminen ei välttämättä suju enää ongelmitta, joten niiden vertailu ennen varsinaisia investointeja on aiempaa tärkeämpää.

see all

Subjects:
Copyright information: © Janne Tahkola, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.