University of Oulu

Voiko valta olla lapsilla? : valtasuhteiden tuottaminen, ylläpitäminen sekä muokkaaminen alakoulussa

Saved in:
Author: Juhakoski, Ronja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 65
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004181456
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Juhakoski, 2020
Publish Date: 2020-04-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lanas, Maija-Liisa
Petäjäniemi, Maria
Reviewer: Lanas, Maija-Liisa
Alanko, Anu
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu opettajan ja oppilaiden välisiä valtasuhteita osallisuuden näkökulmasta. Hegemonisen diskurssin mukaan luokissa valta ja vastuu on opettajalla. Luokassa, jossa tämä tutkimus on toteutettu on kuitenkin yritetty muokata vallitsevaa puhetapaa ja samalla antaa oppilaille tilaa toimia valtapositiosta käsin. Tarkoituksena on näin vahvistaa oppilaiden toimijuutta, mikä taas tukee osallisuutta.

Osallisuudesta käydään runsaasti keskustelua ja sitä toteutetaan kouluissa monilla eri tasoilla. Erilaisia osallisuuden malleja on luotu helpottamaan tämän monimuotoiseen käsitteen hahmottamista ja toteuttamista. Silti vaikuttaa, että kouluilla on vielä parannettavaa, jotta kaikki oppilaat saataisiin mukaan yhteisön toimintaan. Jotta osallisuus toteutuisi, pitää kaikilla oppilailla olla aito mahdollisuus toimia yhteisössään. Tämä vaatii sen, että opettajat luovuttavat osan vallastaan heille. Vallan mahdollistaminen oppilaille on kuitenkin normittuneiden käytäntöjen vastaista eikä täysin ongelmatonta, minkä takia se vaatii opettajilta tiettyä osaamista.

Tutkimus on toteutettu etnografisena havainnointina, joka sai lopulta myös haastattelun piirteitä. Etnografia sopi tähän työhön, koska tutkittavana on kulttuurinen ilmiö, jonka merkitystä yhteisössä on haluttu selvittää tarkemmin. Aineisto koostuu kolmen kuukauden aikana kerätystä kenttäpäiväkirjasta, johon on kirjoitettu luokan tapahtumia ja opettajan kommentteja viideltä eri päivältä.

Tutkimuksen tulosten mukaan oppilaiden valtapositiolla on moninaisia seurauksia. Kyseisessä luokassa on nähty, kuinka oppilaille mahdollistetulla valtapositiolla on lukuisia hyviä vaikutuksia luokan toimintaan. Kääntöpuolena nähdään mitä tapahtuu, kun saatua valta-asemaa käytetään väärin tai sitä yhtäkkiä rajoitetaan. Jälkimmäisen seurauksena on toimijuuden takaisinottamista niillä keinoilla, joita oppilailla on käytettävissä. Silloin kun oppilaiden ja opettajan välillä on luottamusta ja opettaja kannustaa oppilaita toimimaan ja ilmaisemaan mielipiteitänsä vapaasti on tuloksena luokka, joka toimii paremmin yhteisönä jolloin yhä useampi pääsee osallistumaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ronja Juhakoski, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.