University of Oulu

Yhdessä vahvemmaksi : yhteisöllisyys ja positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Mettovaara, Hilla1; Niemimäki, Tiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004181467
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Mettovaara; T. Niemimäki, 2020
Publish Date: 2020-04-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintyömme tarkoituksena on selvittää yhteisön ja positiivisen pedagogiikan välisiä yhteyksiä. Tutkielmassamme käsittelemme, miten positiivisen pedagogiikan käytänteiden kautta varhaiskasvatuksessa voidaan rakentaa yhteisöllisyyttä. Pohdimme yhteenkuuluvuuden eri ulottuvuuksia ja määritelmiä yksilön ja yhteisön näkökulmasta. Tarkastelemme yhteisöllisyyttä ja sen rakentumista sosiokulttuurisen teorian sekä Martin Seligmanin PERMA-teorian kautta.

Esittelemme positiivisen pedagogiikan keskeisimpiä käsitteitä ja positiivisen psykologian teorioita, joille positiivinen pedagogiikka perustuu. Positiivisen pedagogiikan lähtökohtana on vaalia hyvää, sillä paha pitää kyllä huolen itsesään. Yksi sen osa-alueista on vahvuuskieli, joka pitää sisällään hyvän huomaamisen ja sen ääneen sanoittamisen. Positiivinen pedagogiikka kasvattaa lisäksi yksilön resilienssiä, joka tarkoittaa selviytymiskykyä elämän haastavissa tilanteissa.

Varhaiskasvatuksen konteksti mahdollistaa yksilöllisen identiteetin rakentuminen ja jokaisen henkilökohtaisten vahvuuksien sanallistamisen positiivisen pedagogiikan keinoin. Vahvuuskieli on yksi positiivisen pedagogiikan käytänteistä, jonka avulla yksilöt yhteisössä oppivat tunnistamaan omia vahvuuksiaan toistensa tukemana. Vahvuuskielen opettelu ja sen käyttäminen yhteisön jäsenten keskuudessa ovat välttämättömiä vahvuuksien tunnistamisen ja käyttöönoton takaamiseksi. Yksilö tarvitsee yhteisöä kasvaakseen omaksi kokonaiseksi itsekseen. Positiivisen pedagogiikan avulla kasvatetaan lapsen resilienssiä ikään kuin selkäreppuun elämää varten. Myöhemmin nämä vahvuudet toimivat elämässä voimavaroina, joita ihminen tarvitsee elämän haasteista selviytymiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hilla Mettovaara; Tiina Niemimäki, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.