University of Oulu

Sigfox, LoRa ja NB-IoT -verkkojen vertailu

Saved in:
Author: Kontu, Niilo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004181472
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Kontu, 2020
Publish Date: 2020-04-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintyön tavoitteena on tutkia ja vertailla kolmea eri Internet of Things -verkkoa. Työssä pyritään selvittämään ja tutkimaan verkkojen tekniset ominaisuudet, käyttökohteet ja kustannukset. Selvitysten jälkeen verkkoja verrataan keskenään ja tutkitaan niiden eroavaisuudet. Työssä käytetään hyväksi jo tehtyjä tutkimuksia liittyen mainittuihin verkkoihin ja laajaa tiedonhakua liittyen IoT-verkkoihin. Työssä pyritään saamaan tulokseksi kattava tutkimus ja vertailu kolmen eri verkon välillä. Työstä tulokseksi saatavaa vertailua voi hyödyntää verkkojen valinnassa ja vertailussa.

Comparison of Sigfox, LoRa ja NB-IoT networks

Abstract

The aim of the bachelor’s thesis is to study and compare three different Internet of Things networks. Technical properties of networks, usage and costs will be pursued to investigate and find out. After the surveys, the networks are compared and examined for these differences. Wide information retrieval and researches concerning these three IoT-networks are used in this thesis. The goal is to achieve comprehensive research and comparison between the networks. The result of the thesis should be able to be used in the selection and comparison of networks.

see all

Subjects:
Copyright information: © Niilo Kontu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.