University of Oulu

Raskaudenaikaisen musiikin kuuntelun vaikutukset sikiöön ja vastasyntyneeseen

Saved in:
Author: Ylikotila, Henriikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004181484
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Ylikotila, 2020
Publish Date: 2020-04-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintutkielmassa tutkin raskaudenaikaisen musiikin kuuntelun vaikutusta sikiöihin ja vastasyntyneisiin. Jo raskausaikana sikiöt kuulevat paljon ääniä kohdun ulkopuolisesta maailmasta ja kuuloaisti onkin yksi merkittävimmistä silloista sikiön ja ulkomaailman välillä. Kuulon avulla vauvalla on jo syntyessään jonkinlainen käsitys siitä, millainen maailma häntä kohdun ulkopuolella odottaa.

Halusin tutkielmassani ottaa selvää, millä tavoin kohtuun kuultu musiikki ja muu äänimaailma vaikuttavat sikiöön ja sen kehitykseen niin sikiöaikana kuin syntymän jälkeenikin. Kandidaatintutkielmani on toteutettu kirjallisuuskatsauksena.

Tämän tutkielman tutkimuskysymys on seuraava:

Millainen on raskauden aikana kuunnellun musiikin vaikutus sikiöön ja vastasyntyneeseen?

Tutkielmaa tehdessäni olen saanut selville, että musiikin kuuntelemisen vaikutukset sikiöaikana ovat pääosin pelkästään positiivisia. Raskaudenaikaisella musiikin kuuntelulla on todettu olevan hyötyjä erityisesti oppimiseen ja kielen kehitykseen. Musiikin kuuntelun positiiviset vaikutukset äitiin heijastuvat myös syntymättömään lapseen riippumatta siitä kuuleeko sikiö itse musiikkia vai ei. Lisäksi musiikin kuuntelulla sekä äidin äänellisellä vuorovaikutuksella sikiöön saattaa olla suotuisia vaikutuksia varhaisen kiintymyssuhteen muodostumiseen.

Tutkimuksista selvisi, että kovan melutason työpaikoissa työskentelevien raskaana olevien naisten lapsilla on suurempi todennäköisyys saada kuulovaurio myöhemmin elämässään. Ennenaikaisesti syntyneillä sen sijaan on mahdollisesti enemmän ongelmia kuulon kehityksessä, sillä he ovat useimmiten jääneet paitsi viikkojen, jopa kuukausien mittaisesta kohdussa vietetystä ajanjaksosta, joka olisi ollut sikiön kuulon kehityksen kannalta tärkeää. Kohdun luonnollisen äänimaailman sijaan he useimmiten altistuvat sairaalan monotonisille ääniärsykkeille, mikä ei tue kuulon normaalia kehitystä. Muuten tavanomaisesta musiikin kuuntelusta tai sikiön altistumisesta ympäröivälle äänimaailmalle ei ole todettu olevan minkäänlaista haittaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henriikka Ylikotila, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.