University of Oulu

Kasvojen 3D-kuvantaminen ortognaattisilla potilailla

Saved in:
Author: Johansson, Linda1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004221497
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Johansson, 2020
Publish Date: 2020-04-22
Thesis type: Other thesis
Tutor: Pirttiniemi, Pertti
Reviewer: Pirttiniemi, Pertti
Harila, Virpi
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen aiheena on tutkia ortognaattisten potilaiden pehmytkudosmuutoksia kovakudoksiin kohdistuvan leikkauksen jälkeen. Ortognaattiset potilaat ovat potilaita, joilla siirretään kirurgisesti joko ylä- tai alaleukaa tai molempia leukoja eteen- tai taaksepäin. Tutkimus on retrospektiivinen. Leikkauksen jälkeisiä muutoksia verrattiin leikkausta ennen vallinneeseen tilanteeseen kasvoprofiilikuvien ja värikarttojen avulla.

Tutkimukseen käytettiin potilasdokumenttia, joka oli saatavilla Oulun yliopistollisesta sairaalasta. Potilaita tutkimuksessa oli 13. Potilaat kuvattiin kolmiulotteiseksi kuvaksi ennen ja jälkeen kirurgiaa. Leikkauksen jälkeen potilaat saatettiin kuvata useitakin kertoja leikkaustuloksen seuraamiseksi. Leikkausta ennen ja leikkauksen jälkeen otetut kuvat laitettiin tietokoneella päällekkäin ja saatiin värikartta, joka havainnollistaa muutosten suuruuden värien avulla. Punainen tarkoittaa alueen tulevan eteenpäin ja sininen alueen siirtymistä taaksepäin. Vihreä merkitsee alueen pysymistä paikoillaan.

Tutkimuksessa tutkittiin värikarttamenetelmällä kolmiulotteisesti siirtyvätkö pehmytkudokset kirurgian jälkeen kovakudosten mukana ja jos hypoteesin mukaisesti siirtyvät, onko muutos pehmytkudoksissa samaa luokkaa kuin kovakudoksissa.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kovakudoksia siirrettäessä pehmytkudos tavallisesti seuraa kovakudoksia sagittaalisessa ramusosteotomiassa, mutta Le Fort I osteotomiassa muutos ei ole näin yksioikoinen. Le Fort I osteotomiassa pehmytkudos saattaa siirtyä myös taaksepäin kovakudoksia eteenpäin siirrettäessä.

Kun tiedetään pehmytkudoksen siirtymisen suunta ja suuruus kovakudoksia siirrettäessä, voidaan leikkaustulosta arvioida etukäteen. Tämä on tärkeää leikkauksen lopputulosta arvioitaessa. Visuaalisesta mallintamisesta on apua leikkaavalle kirurgille leikkausta suunniteltaessa sekä myös potilaille, jotka harkitsevat leikkaukseen osallistumista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Linda Johansson, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.