University of Oulu

Mary Wollstonecraftin näkemys koulutuksesta 1700-luvun lopun Englannissa

Saved in:
Author: Järvenpää, Minttu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History of Science and Ideas
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 18
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004221502
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Järvenpää, 2020
Publish Date: 2020-04-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksessani käsittelen Mary Wollstonecraftin esittämää kritiikkiä ajan koulutusjärjestelmää kohtaan teoksen Vindication of the Rights of Woman pohjalta. Pyrin selvittämään, millaisena hän näki naisten koulutuksen tilan ja mitä muutoksia hän kaipasi koulutusjärjestelmään kokonaisuudessa.

Naisten saaman koulutuksen eri arvoisuus miesten koulutukseen verrattuna ei Wollstonecraft mielestä ollut perusteltavissa naisten heikkoluontoisuudella. Naiset ovat aivan yhtä kykeneviä oppimaan kuin miehet, kunhan naisille tällainen mahdollisuus tarjotaan. Wollstonecraft painottaa naisten tärkeyttä äiteinä ja kuinka äidit ovat vastuussa lasten koulutuksesta. Jos äideiltä itseltä puuttuu tarvitta koulutus, kuinka he voisivat sitä tarjota lapsilleen?

Ongelmat eivät rajoittuneet ainoastaan naisten huonompi laatuiseen koulutukseen, vaan koko olemassa oleva koulutusjärjestelmä kaipasi muutosta. Mikään tarjolla oleva koulutusmuoto ei Wollstonecraftin mielestä kattanut lasten tarpeita. Huomionkohteeksi joutuu myös koulutusjärjestelmän eri arvoisuus. Paremman tulevaisuuden saavuttamiseksi koulutusjärjestelmästä pitäisi tehdä ilmainen sekä kaikille vapaa, sukupuolta tai yhteiskuntaluokkaa huomioimatta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Minttu Järvenpää, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.