University of Oulu

QRS-kompleksin fragmentoitumisen ja varhaisen repolarisaation ennustemerkitys 12-kytkentäisessä sydänfilmissä

Saved in:
Author: Helppikangas, Terhi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 20
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004231512
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Helppikangas, 2020
Publish Date: 2020-04-23
Thesis type: Other thesis
Tutor: Junttila, Juhani
Kenttä, Tuomas
Reviewer: Junttila, Juhani
Lehtola, Heidi
Description:

Tiivistelmä

QRS-kompleksin fragmentoitumista (fragmented QRS, fQRS) 12-kytkentäisessä sydänfilmissä (elektrokardiogrammi, EKG) pidetään merkkinä sydämen infarktiarvesta johtuvasta depolarisaatiohäiriöstä. FQRS tarkoittaa ylimääräistä R-aaltoa tai solmuista S-aaltoa QRS-kompleksissa ja se käsittää useita morfologioita. Kun ylimääräinen R-aalto on laskevassa osassa aaltoa, muutosta pidetään varhaisena repolarisaationa (early repolarization, ER).

ER on yleinen ja usein hyvänlaatuinen muutos EKG:ssä. Kuitenkin sen on havaittu lisäävän rymihäiriötapahtumien ja sydänperäisen äkkikuoleman riskiä. ER:n benigni ja maligni muoto voidaankin mahdollisesti erottaa toisistaan morfologiansa perusteella.

QRS-kompleksin fragmentoitumisen lateraalisissa kytkennöissä on havaittu lisäävän rytmihäiriö- ja sydänkuoleman riskiä sekä korkeampaa kuolleisuutta potilailla, joilla on rakenteellinen sydänsairaus. Sepelvaltimotautia tai ei-iskeemistä kardiomyopatiaa sairastavilla fQRS ennustaa kuolleisuutta ja sydänperäisen äkkikuoleman (sudden cardiac death, SCD) esiintyvyyttä. Tahdistinpotilailla fQRS ennustaa rytmihäiriötapahtumia ja kuolleisuutta. FQRS:n esiintyminen lisää myös huonompaa ennustetta kardiomyopatiaa tai Brugadan oireyhtymää sairastavilla.

Sekä fQRS että ER ovat vielä epäspesifejä löydöksiä ja niiden ennustemerkityksestä tarvitaan lisää tutkimustuloksia, jotta ne saataisiin mahdollisesti kliiniseen käyttöön.

see all

Subjects:
Copyright information: © Terhi Helppikangas, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.