University of Oulu

Vuorovaikutus varhaiskasvatuksen tiimityössä

Saved in:
Author: Kittilä, Sofia1; Korkala, Sanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004241533
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Kittilä; S. Korkala, 2020
Publish Date: 2020-04-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millä tavoin vuorovaikutus näyttäytyy varhaiskasvatuksen tiimityössä. Tiimityöllä tarkoitetaan varhaiskasvatuksen kontekstissa varhaiskasvatuksen hoitajien ja opettajien muodostamaa kasvattajatiimiä, joka vastaa lapsiryhmän toiminnan suunnittelusta ja ohjaamisesta. Lapsiryhmän pedagoginen vastuu on varhaiskasvatuksen opettajalla ja opettajan tehtävänä on huolehtia sen toteutumisesta yhdessä tiimin kanssa.

Toteutamme tämän tutkimuksen integroivana kirjallisuuskatsauksena, jolloin integroiva kirjallisuuskatsaus antaa tutkijalle mahdollisuuden paneutua oman alansa olennaisiin aineistoihin. Teoreettisessa viitekehyksessä käymme läpi tiimityötä varhaiskasvatuksessa, avaamme yhteistyön ja vuorovaikutuksen käsitteitä sekä sitä, miten opettajan itsereflektio näyttäytyy osana tiimityötä ja kehittämistä. Näiden käsitteiden tarkastelun avulla syntyy keskeinen ymmärrys varhaiskasvatuksen tiimityöstä ja siinä ilmenevistä vuorovaikutuksen ulottuvuuksista. Tärkeää on ymmärtää oman toiminnan vaikutus tiimissä työskentelemiseen ja tiimin toimivuuteen.

Tiimityön vuorovaikutus sekä siihen liittyvät haasteet ja vahvuudet vaikuttavat olennaisesti tiimityön laatuun. Haasteita voi ilmetä esimerkiksi kommunikointitavoissa, joista esimerkkeinä voivat olla heikko vuorovaikutus tai erilaiset kasvatusnäkemykset. Lisäksi vastuualueiden epäselvyys ja puutteellinen tiedonkulku vaikuttavat tiimin toimivuuteen. Toisaalta työntekijöiden erilaisuus ja erilaiset tavat toimia voidaan nähdä tiimityön vahvuutena. Laadukas tiimityö antaa jäsenille parhaassa mahdollisessa tilanteessa tukea, ja mahdollisuuden kehittää ammatillista osaamistaan yhdessä jaetun asiantuntijuuden kautta. Tiimin toimivuus heijastuu myös työyhteisössä vallitsevaan ilmapiiriin ja työhyvinvointiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sofia Kittilä; Sanna Korkala, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.