University of Oulu

Anaerobisen mädätysprosessin mallintaminen

Saved in:
Author: Oikarinen, Mika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004251548
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Oikarinen, 2020
Publish Date: 2020-04-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Työn tavoite oli tutkia biokaasua tuottavaa anaerobista mädätysprosessia ja sen mallintamista. Lisäksi tavoitteena oli rakentaa prosessia vastaava simulaattori Simulink®-ympäristössä. Työssä selvitettiin anaerobisen mädätysprosessin toimintaa, sen osaprosesseja sekä miten sen toimintaan voidaan vaikuttaa. Anaerobisen mädätysprosessin päävaiheet ovat hydrolyysi, asidogeneesi, asetogeneesi sekä metanogeneesi. Työn kirjallisessa osassa tutkittiin, miten anaerobista mädätysprosessia on mallinnettu aiemmin ja selvitettiin lyhyesti, mitä tasepohjainen dynaaminen mallintaminen on. Työn kokeellisessa osassa rakennettiin prosessia vastaava simulointimalli Simulink®-ohjelmistolla, jonka jälkeen simulaattoria testattiin ja kalibroitiin siten, että se vastaisi aitoa anaerobista mädätysprosessia.

Työssä rakennettua simulaattoria on mahdollista käyttää esimerkiksi biokaasun tuotannon tutkimuksissa pohjana uusille aitoja prosesseja vastaaville simulaattoreille. Esimerkkinä simulaattoriin on mahdollista syöttää aidon tuotantoprosessin dataa alkuarvoiksi, ja käyttää simulaattoria prosessikehityksen työkaluna. Lisäksi kehitettyä simulaattoria voidaan käyttää kompleksina esimerkkinä dynaamisen tasepohjaisen mallintamisen opetuksessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mika Oikarinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.