University of Oulu

Perceptions of English speakers : the effects of the speakers’ accents and the attitudes of the perceivers

Saved in:
Author: Posti, Roosa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004251554
Language: English
Published: Oulu : R. Posti, 2020
Publish Date: 2020-04-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

This thesis examines whether seeing a speaker affects the perceptions people have towards this speaker of English and whether these perceptions prove to have differences based on the accents of the speakers, their gender, or possibly the pre-existing opinions people have of different speakers. Previous research in the field is presented and the number of variables possibly affecting the results is reflected upon. The data was gathered in the form of a survey in which respondents evaluated traits of English speakers based on either video or audio material. The analysis of these evaluations showed some differences in assessment of traits based on whether the speakers were visible to the respondents and based on their accents and genders.

Tiivistelmä

Tässä opinnäytetyössä käsitellään ihmisten näkemyksiä englannin kielen puhujista ja tarkastellaan, mitkä asiat vaikuttavat ihmisten näkemyksiin puhujista. Tarkemmin työssä tutkitaan sitä, miten esimerkiksi puhujan aksentti tai sukupuoli vaikuttavat ihmisen arvioon puhujasta, sekä erityisesti sitä, onko puhujan näkemisellä vaikutusta siihen, miten hänen luonteenpiirteitään arvioidaan muuttujien perusteella. Aiempaa tutkimusta käytetään pohjustamaan opinnäytetyön perustaa ja muuttujien määrän vaikutusta tuloksiin pohditaan. Materiaali tutkimukseen kerättiin kyselyn avulla. Kyselyssä vastaajat arvioivat englantia puhuvien ihmisten luonteenpiirteitä joko video- tai äänimateriaalin pohjalta. Vastaajien arviointeja analysoitaessa on nähtävissä, että puhujia arvioidaan eri tavoilla muun muassa sen perusteella, voiko arvioija nähdä puhujan vai ei, puhujan sukupuolen pohjalta, sekä sen mukaan millainen aksentti puhujalla on.

see all

Subjects:
Copyright information: © Roosa Posti, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.