University of Oulu

Struviitin saostaminen sähkökemiallisesti

Saved in:
Author: Rantala, Venla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Chemistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004291566
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Rantala, 2020
Publish Date: 2020-04-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kaupalliset fosforilannoitteet ovat riippuvaisia mineraalifosfaattivarojen saatavuudesta. Arvioiden mukaan luonnolliset fosfaattivarannot on kuitenkin käytetty loppuun lähivuosikymmeninä. Euroopan parlamentin ja neuvoston mukaan lannoitustarkoituksiin olisi tarpeen käyttää kierrätettyjä materiaaleja, mikä mahdollistaa ravinteiden kokonaisvaltaisen resurssitehokkaan hyödyntämisen. Yksi ratkaisu ongelmiin on saostaa struviittia, eli magnesiumammoniumfosfaattia (MAP) esimerkiksi jätevesistä. Struviitin suunnitelmallisen saostamisen lisäksi struviittia voi myös muodostua spontaanisti putkistoihin ja säiliöihin jäteveden käsittelyprosesseissa. Tätä pidetään usein haitallisena, koska se voi vähentää järjestelmän tehokkuutta ja lisätä käyttökustannuksia.

Tässä tutkielmassa perehdytään struviitin sähkökemialliseen saostamiseen, missä magnesiumin annostelu tapahtuu sähkökemiallisesti liuotettuna magnesiumelektrodilta. Tuotettua struviittia voidaan käyttää hitaasti ravinteita vapauttavana lannoitteena. Sähkökemiallisen saostamisen lisäksi tässä tutkielmassa perehdytään sähkökemiallisen struviitin saostamisen optimaalisin olosuhteisiin ja lopuksi yhteen isomman mittakaavan prosessiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Venla Rantala, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.