University of Oulu

Oppimiseen tarkoitettujen ohjelmistojen suunnitteleminen lapsille

Saved in:
Author: Sarkkinen, Ilse1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Pages: 21
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202004301581
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Sarkkinen, 2020
Publish Date: 2020-04-30
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Peruskouluissa teknologian ja ohjelmistojen hyödyntäminen koulutyössä, oppiaineissa ja oppimiskokonaisuuksissa kaikilla vuosiluokilla on jo arkipäivää. Tämän vuoksi on tärkeää, että lapsille kehitetään laadukkaita, toimivia ja lasten oppimistavoitteita vastaavia ohjelmistoja oppimisen avuksi nyt ja tulevaisuudessa.

Tässä työssä tarkasteltiin lasten oppimiseen tarkoitettujen ohjelmistojen suunnittelua. Työssä tuotiin esiin, mitä seikkoja tulisi erityisesti muistaa, kun ryhtyy suunnittelemaan oppimiseen tarkoitettua sovellusta tai ohjelmistoa peruskouluikäisille lapsille. Aihetta tarkasteltiin seuraavien tutkimuskysymysten kautta: Minkälainen ohjelmisto on lasten oppimisen kannalta tehokkain? Miten lapset ja aikuiset eroavat toisistaan ohjelmistojen käyttäjinä, ja kuinka erot vaikuttavat lasten ohjelmistojen suunnitteluun? Miten lapsille tarkoitettu ohjelmisto olisi paras suunnitella? Kysymyksiin vastattiin tekemällä aiheesta kirjallisuuskatsaus.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ilse Sarkkinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.