University of Oulu

Vetypolttokennomallin simulointi

Saved in:
Author: Pyhtilä, Toni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005011582
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Pyhtilä, 2020
Publish Date: 2020-05-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä työssä tarkastellaan aluksi kirjallisuusosassa vetypolttokennoja yleisesti ja tarkemmin PEMFC tyyppisiä vetypolttokennoja ja niiden toiminnan simulointia. Työn kokeellisessa osassa tarkoituksena oli selvittää malli- ja mittausvirheiden vaikutusta PEMFC tyyppisten polttokennojen simulointituloksiin. Työssä tehdyt simuloinnit suoritettiin Matlab -ohjelmistolla laaditun simulointimallin pohjalta käyttämällä eri tutkimusaineistoista otettuja lähtötietoja, kuten data-arvoja ja malliparametrien arvoja. Johtopäätöksenä kirjallisuus tutkimuksesta voidaan sanoa PEMFC polttokennojen olevan todennäköinen tulevaisuuden energianlähde. Saatujen simulointitulosten mukaan eri malliparametri- ja datayhdistelmät tuottavat hyvin erilaisia tuloksia. Sen sijaan yleisimmät yhtälö- ja pyöristysvirheet mallinnuksessa eivät ole merkittäviä lopputuloksen kannalta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Toni Pyhtilä, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.