University of Oulu

Keinoja kuoleman käsittelyyn alle kouluikäisen lapsen kanssa

Saved in:
Author: Lehto, Henni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005041601
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Lehto, 2020
Publish Date: 2020-05-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmani tavoitteena on kerätä yhteen tietoa siitä, miten lapsen kuolemakäsitys kehittyy, minkälaisia surureaktioita alle kouluikäisillä lapsilla ilmenee sekä keinoja, miten kuolemaa voi käsitellä alle kouluikäisen lapsen kanssa. Tutkimusmenetelmänä on narratiivinen kirjallisuuskatsaus ja lisäksi sisällytän tutkielmaani pienimuotoisen sisällönanalyysin, jossa analysoin kolmea lastenkirjaa, joissa käsitellään kuolemaa. Tutkimuskysymykseni on, miten käsitellä kuolemaa alle kouluikäisen lapsen kanssa. Teoreettisena viitekehyksenä käsittelen lapsen psykologista kehitystä Piaget’n mukaan sekä pyrin määrittelemään surun ja trauman käsitteitä.

En rajaa aiheen käsittelyä vain päiväkoti- tai kotikontekstiin, sillä koen läheisen menettämisestä aiheutuvan surun olevan niin kokonaisvaltaista. Pyrin käsittelemään aihetta yleisesti lapsen ja aikuisen välisenä kohtaamisena. Aiheesta löytyi kohtalaisen hyvin kirjallisuutta ja aineistostani suuri osa koostuu suomenkielisestä kirjallisuudesta, mutta aineistossa on myös vieraskielisiä kirjoja sekä artikkeleita.

Lapsen kuolemakäsityksen kehittymiseen vaikuttavat ikä, kehitystaso sekä aiemmat kokemukset. Riippumatta siitä, kuinka hyvin lapsi ymmärtää kuoleman, on tärkeää, että turvallinen aikuinen on aina lapsen saatavilla eikä lasta jätetä yksin surunsa kanssa. Lasten kanssa tulee keskustella kuolemasta avoimesti ja oikeita termejä käyttäen. Ilmaukset kuten ”nukkunut pois” tai ”pilvien päällä” voivat olla lapsille haitallisia, sillä he ajattelevat konkreettisesti. Keskustelun lisäksi aihetta voidaan käsitellä lasten kanssa hyödyntämällä esimerkiksi lastenkirjallisuutta tai moninaisia ilmaisun keinoja. Myös vainajan muistelu voi olla lapselle hyvinkin merkityksellistä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henni Lehto, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.