University of Oulu

Yläkouluikäisten tyttöjen fyysinen aktiivisuus koulupäivän aikana

Saved in:
Author: Häkli, Lotta-Maria1; Hämäläinen, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005051608
Language: Finnish
Published: Oulu : L.-M. Häkli; L. Hämäläinen, 2020
Publish Date: 2020-05-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kirjallisuuskatsauksena toteutetun tutkielmamme tarkoituksena oli tarkastella lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta koulukontekstissa. Keskeisenä tavoitteena oli kuvata, miten fyysinen aktiivisuus muuttuu siirryttäessä alakoulusta yläkouluun, millainen on yläkouluikäisten tyttöjen fyysisen aktiivisuuden määrä koulupäivän aikana ja millaisia ovat sukupuolten väliset erot fyysisessä aktiivisuudessa. Lisäksi tehtävänä oli kuvata tyttöjen fyysisen aktiivisuuden erityispiirteitä.

Koska useissa tutkimuksissa on todettu lasten ja nuorten fyysisen passiivisuuden lisääntyneen ja liikuntataitojen heikentyneen, aihe on ajankohtainen ja merkityksellinen. Fyysisen aktiivisuuden väheneminen on yhteydessä lisääntyneisiin terveysongelmiin ja aiheuttaa haasteita ja seurauksia niin oppilaalle itselleen kuin laajemmassa mittakaavassa koko yhteiskunnan tasollekin. Liikkuminen on myös erittäin tärkeää lasten ja nuorten terveen kasvun ja kehityksen kannalta. Ongelmaan puuttumisen kannalta etenkin koulu on merkittävässä roolissa, sillä se on paikka, joka tavoittaa kaikki ikäluokan lapset ja nuoret. Jotta negatiiviseen kehitykseen voidaan vaikuttaa koulussa, on tärkeää tuntea ne taustatekijät, jotka vaikuttavat yläkouluikäisten fyysiseen aktiivisuuteen.

Tutkielmamme osoittaa, että fyysinen aktiivisuus laskee merkittävästi siirryttäessä alakoulusta yläkouluun. Syynä tähän on muun muassa liikkumisen merkitysten muuttuminen. Tutkielma osoittaa myös, että pojat ovat tyttöjä fyysisesti aktiivisempia niin vapaa-ajalla kuin koulupäivän aikanakin. Tämän vuoksi olisi tärkeää saada lisättyä koulupäivään fyysistä aktiivisuutta lisääviä toimia, jotka mahdollistaisivat lisää liikkumisen mahdollisuuksia erityisesti tytöille.

Koska fyysisen aktiivisuuden positiiviset vaikutukset oppimiseen ja terveyteen ovat kiistattomat ja useissa tutkimuksissa osoitettu, on koulupäivän aikaisen fyysisen aktiivisuuden lisääminen perusteltua.

see all

Subjects:
Copyright information: © Lotta-Maria Häkli; Laura Hämäläinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.