University of Oulu

Katsaus oppituntien aikaista fyysistä aktiivisuutta käsitteleviin tutkimuksiin

Saved in:
Author: Manninen, Okko1; Myllylä, Konsta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005051612
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Manninen; K. Myllylä, 2020
Publish Date: 2020-05-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kirjallisuuskatsauksena toteutetun tutkielman tavoitteena on perehtyä jo tehtyihin tutkimuksiin, joissa tutkimuskohteena on liikettä ja fyysistä aktiivisuutta hyödyntävä toiminnallinen opetus. Tutkielman tarkoituksena on luoda katsaus siihen, millaisin tutkimusmetodein fyysistä aktiivisuutta hyödyntävää toiminnallista opetusta on tutkittu. Tutkimuskysymykset tässä tutkielmassa ovat: ”Millaista on liikettä ja liikkumista hyödyntävä toiminnallinen opetus?” ja ”Minkälaisilla metodeilla liikettä ja liikkumista hyödyntävää toiminnallista opetusta on tutkittu?”

Aiheesta tehtyjen tutkimusten määrä on kasvanut viime vuosien aikana nopeasti, mikä kertoo aiheen ajankohtaisuudesta. Esimerkiksi Suomessa lasten ja nuorten liikkumattomuuteen on tärkeää puuttua, ja koululaitoksella onkin siihen erinomainen mahdollisuus. Esimerkiksi Liikkuva koulu -ohjelmalla kannustetaan opettajia käyttämään sellaisia opetusmetodeja, jotka katkaisevat pitkiä istumisjaksoja ja lisäävät fyysistä aktiivisuutta ja liikettä luokkahuoneissa. Lähes kaikki toiminnalliset työtavat lisäävät oppituntien aikaista liikettä ja fyysistä aktiivisuutta, vaikka se ei olisikaan työtavan varsinainen tavoite.

Tutkielmamme osoittaa, että merkittävä osa oppituntien aikaiseen fyysiseen aktiivisuuteen liittyvistä tutkimuksista on tehty interventiotutkimuksina, joissa on keskitytty tutkimaan fyysisen aktiivisuuden vaikutuksia oppilaiden koulumenestykseen ja oppimiseen. Vaikuttaisi siltä, että tällä hetkellä on tutkittu enemmän liikunnallisten taukojen vaikutuksia oppimiseen, kuin varsinaisesti liikkumisen integroimista opetettuun oppisisältöön. Lisäksi aiheesta on tehty useita haastattelututkimuksia, joissa on keskitytty opettajien kokemuksiin fyysisesti aktiivisten tuntien suunnittelemisesta ja niiden järjestämisestä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Okko Manninen; Konsta Myllylä, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.