University of Oulu

Varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lasten välinen sensitiivinen vuorovaikutus lasten sosiaalisen osallisuuden kivijalkana

Saved in:
Author: Häkkilä, Sonja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005051614
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Häkkilä, 2020
Publish Date: 2020-05-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintutkielmani käsittelee varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lasten välistä vuorovaikutusta lasten sosiaalisen osallisuuden rakentumisen näkökulmasta. Tutkielmani kokoaa yhteen olennaisimmat pedagogiset ratkaisut, jotka edistävät sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lasten välistä sensitiivistä vuorovaikutusta että lasten sosiaalista osallisuutta. Tutkielmani on vahvasti linjassa varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) kanssa.

Vuorovaikutus henkilöstön ja lasten välillä on varhaiskasvatuksen keskeinen laatutekijä. Varhaiskasvatustyötä normittava asiakirja, varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018), velvoittaa laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumiseen koko maassa. Lisäksi varhaiskasvatuslaki (2018) määrää yhdeksi varhaiskasvatuksen tavoitteeksi lasta kunnioittavan toimintatavan. Tästä huolimatta tutkimukset osoittavat, että vuorovaikutuksen laatu varhaiskasvatuksessa vaihtelee. Tämä on huolestuttavaa, koska vuorovaikutuksella ja lasten sosiaalisen osallisuuden toteutumisella on niin vahva yhteys. Varhaiskasvatuksen henkilöstön sitoutuneisuus ja aktiivinen läsnäolo, pedagoginen ryhmäsensitiivisyys sekä pienryhmätoiminta ovat keskeisiä henkilöstön ja lasten välisen sensitiivisen vuorovaikutuksen sekä lasten sosiaalisen osallisuuden vaalimisen näkökulmasta.

Tutkimusmenetelmäni on kuvaileva, integroiva kirjallisuuskatsaus, mikä on mahdollistanut ilmiön monipuolisen tarkastelun niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin lähteitä hyödyntäen. Pääasiassa olen käyttänyt vain tuoreita, viimeaikaisia tutkimuksia, jotta tutkielmani kohdentuisi mahdollisimman hyvin tämän päivän varhaiskasvatukseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sonja Häkkilä, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.