University of Oulu

Pohjoissaamen interferenssi äidinkieleltään saamelaisten puhumassa suomessa

Saved in:
Author: Ritola, Veikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005061621
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Ritola, 2020
Publish Date: 2020-05-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkin kandidaatintutkielmassani pohjoissaamen interferenssiä pohjoissaamea äidinkielenään puhuvien ihmisten suomessa. Interferenssillä tässä tutkielmassa tarkoitetaan sellaisia tapauksia, joissa poikkeavuudet suomen yleiskielen tai murteiden äänne- ja muotorakenteesta voidaan katsoa pohjoissaamen motivoimiksi. Tavoitteenani on selvittää, millaisena interferenssinä puhujien äidinkieli ilmenee suomessa morfologisella, fonologisella ja morfofonologisella tasolla. Lisäksi tutkin, ovatko jotkin interferenssipiirteet mahdollisesti universaaleja eli esiintyykö niitä usealla eri informantilla.

Aineistonani minulla on 9 tuntia äidinkielisten pohjoissaamelaisten puhumaa suomea 1960-luvulta. Olen litteroinut äänitteistä sellaisia pätkiä, joissa olen havainnut pohjoissaamen interferenssiä, ja analysoinut niissä esiintyvien sanojen äänne- ja muotorakennetta.

Analyysini mukaan interferenssiä ilmenee kielen rakenteessa laajasti, myös oman tutkimuskohteeni ulkopuolella syntaksissa. Esimerkkitapauksia ovat muun muassa saamen imperfektin tunnuksen käyttö suomenkielisissä sanoissa ja soinnittomia klusiileja sisältävä /h/-äänne, joka on saamen motivoima. Osa interferenssipiirteistä toistuu useilla eri informanteilla, osa vain pienellä joukolla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Veikka Ritola, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.