University of Oulu

Digital logic simulator comparison in educational purpose

Saved in:
Author: Savolainen, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 23
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005061624
Language: English
Published: Oulu : V. Savolainen, 2020
Publish Date: 2020-05-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

This work is comparing browser-based and computer installed digital logic circuit simulators, which can be used in for learning digital logic. Theory section introduces basics of combinational and sequential logic.

Digitaalipiirisimulaattorien vertailu opetuskäytössä

Tiivistelmä

Kandidaatin tutkielmassa verrataan Internet-selaimissa toimivia pohjaisia ja tietokoneelle valmiiksi asennettuja digitaalipiirien logiikkasimulaattoreita opetuskäytössä, huomioiden suorituskyky, helppokäyttöisyys ja eri ominaisuuksia logiikkapiirien kuvaamiseen. Teoriaosiossa esitellään kombinaatio-, sekä sekvenssilogiikan perusteita.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ville Savolainen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.