University of Oulu

3D-pintakuvantamisen käyttö halkiopotilaiden hoidossa ja seurannassa

Saved in:
Author: Tenhu, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005071636
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Tenhu, 2020
Publish Date: 2020-05-07
Thesis type: Other thesis
Tutor: Harila, Virpi
Reviewer: Pirttiniemi, Pertti
Harila, Virpi
Description:

Tiivistelmä

Vuonna 2004 syntyi 1,39 halkiolasta 1000:sta vastasyntyneestä (Omari ym. 2004). Tiedetään, että halkioiden synty on etiologialtaan monitekijäinen prosessi ja siihen vaikuttavat vahvasti periytyvyys ja jonkin verran ulkoiset tekijät. Halkio vaikuttaa lapsen ja vanhempien kiintymyssuhteen kehittymiseen, lapsen syömiseen ja ravinnon saantiin, puheen kehittymiseen, leuan ja hampaiden kehittymiseen sekä purentaan. Lisäksi halkiolapsilla esiintyy korva- ja kuulo-ongelmia normaalia enemmän. Halkiot voidaan jakaa karkeasti huulihalkioihin, huuli-ienhalkioihin, huuli- suulakihalkioihin ja pelkkiin suulakihalkioihin. Halkiopotilaat tarvitsevat moniammatillista hoitoa syntymästä aikuisikään asti. Halkion hoitomenetelmän valintaan vaikuttaa mm. halkion anatominen rakennetyyppi.

Kuvantaminen on yksi tärkeimmistä työkaluista arvioimaan ja rekisteröimään kraniofasiaalisia rakenteita. Käytettävät staattiset 2D-kuvantamistekniikat eivät mahdollista rakenteiden syvyyden tutkimista, toisin kuin kolmesta ulottuvuudesta (x-, y- ja z-akseli) koostuva 3D-kuvantaminen. 3D-kuvantaminen on saavuttanut merkittävän roolin hammaslääketieteessä, erityisesti oikomishoidossa ja suun ja kasvojen kirurgiassa. 3D- pintakuvantaminen on ionisoimaton ja terveydelle haitaton pehmytkudokset huomioiva tutkimusmenetelmä, joka soveltuu siksi hyvin myös halkiolasten kuvantamiseen. Kuvantamismenetelmä soveltuu hyvin halkiopotilaiden kasvojen eri osa-alueiden muutosten kartoittamiseen ja seuraamiseen.

3D-pintakuvantaminen on validi ja toistettavissa oleva menetelmä, jonka voidaan todeta soveltuvan huuli- ja suulakihalkiopotilaiden hoidonseurantaan. Menetelmää voidaan käyttää halkiopotilaiden hoidon tulosten arvioinnissa, hoidon suunnittelussa, hoitomenetelmien kehittämisessä, hoidon vaikuttavuuden analysoinnissa ja myös potilaan informoinnissa. 3D-pintakuvantaminen on sekä potilaan että ammattilaisen näkökulmasta helppokäyttöinen, nopea ja turvallinen menetelmä, mikä lisää sen hyödynnettävyyttä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Tenhu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.