University of Oulu

Esikouluikäisten lasten mediakulttuuri ja medialeikki

Saved in:
Author: Huotari, Mira1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005081650
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Huotari, 2020
Publish Date: 2020-05-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmani käsittelee esikouluikäisten lasten mediakulttuuria. Tutkielmani tarkoituksena on selvittää, millaisia ovat esikouluikäisten lasten käyttämät mediat sekä millaista heidän medialeikkinsä on. Koska medialla on suuri merkitys nykyisessä kulttuurissamme ja se ympäröi aikuisten lisäksi myös lapsia, on aihe ajankohtainen ja sitä on tarpeellista tutkia.

Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, sillä tarkoituksena on ollut muodostaa yleiskuva valitusta aiheesta. Tavoitteena on ollut kerätä tietopohjaa pro gradua varten, jossa haluaisin perehtyä lasten mediakulttuuriin vieläkin tarkemmin. Keskeisimmät käsitteet tässä tutkielmassa ovat media ja mediakulttuuri, mediakasvatus sekä medialeikki. Näiden käsitteiden avulla lukijan on helpompi ymmärtää tutkielmani sisältöä. Jotta tutkielmastani saisi selkeän ja laajan kokonaiskuvan, on siinä käsitelty hieman myös median historiaa Suomessa.

Aineistossa nousi esiin monia positiivisia sekä negatiivisia asioita mediasta sekä medialeikistä. Media voi tarjota lapselle aineksia oppimiseen ja tunteiden käsittelyyn, mutta se voi synnyttää myös pelkoja. Medialeikin aikuiset kokivat huolestuttavana, mutta lapsen näkökulmasta se näyttäytyi sosiaalista vuorovaikutusta vahvistavana, lapsen oman mediakokemuksen mahdollistavana leikkinä. Esiin nousivat myös medialeikin sukupuolittuneisuus sekä kaupallistuminen.

Aikuisille media voi näyttäytyä pelottavana ja lapselle sopimattomana ympäristönä. Jotta näitä mediaan liittyviä pelkoja voitaisiin vähentää, on aiheen tutkiminen sekä mediaan tutustuminen tarpeen. Median ja sen sisältöjen tunteminen auttaa suunnittelemaan laadukasta ja oikeanlaista mediakasvatusta, joka on tänä päivänä erittäin tärkeää.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mira Huotari, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.