University of Oulu

Musiikkiteknologian käyttäminen oppilaan motivoimiseksi

Saved in:
Author: Paananen, Jani1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005081655
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Paananen, 2020
Publish Date: 2020-05-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkimukseni aiheena on musiikkiteknologian käyttö musiikinopetuksessa perinteisten opetusmenetelmien tukena ja oppilaan osallistaminen ja motivoiminen musiikkiteknologisia menetelmiä käyttäen. Tavoitteenani on selvittää, pystyykö musiikkiteknologian keinoin lisäämään perinteisiin musiikin opetusmalleihin sisältöä, joka tukee musiikista vähemmän kiinnostuneiden oppilaiden osallistumista musiikinopetukseen ja voiko soittotaidotonta oppilasta osallistaa musiikkiteknologian keinoin. Toisena tavoitteenani on selvittää millaisia musiikkiteknologisia keinoja opettaja voi käyttää perinteisiin opetusmenetelmiin tyytymättömien oppilaiden kohdalla, jotta heidät saadaan motivoitumaan musiikinopiskeluun ja osallistumaan tunneilla yhteisiin aktiviteetteihin. Perinteiseen yhtyesoittotilanteeseen tyytymättömien oppilaiden musiikkimieltymykset saattavat olla perinteisen luokkamusisointitilanteen ulkopuolella ja erilaisten musiikkiteknologisten näkökulmien tuominen tilanteeseen on yksi tapa, jolla ongelmaa voidaan lähteä avaamaan.

Aihe on minusta kiinnostava ja koskettaa itseäni, koska olen aikaisemmalta ammatilliselta koulutukseltani muusikko ja musiikkiteknologi ja käymäni koulutukset erosivat suurilta osin perinteisesti musiikinopetuksesta, johon olin peruskoulu- ja lukioaikoinani tottunut. Olen myös koulutukseni jälkeen työskennellyt muusikkona ja musiikkiteknologina erilaisissa työtehtävissä ja huomannut, miten tärkeä rooli musiikkiteknologialla on melkein jokaisessa musiikkiin liittyvässä asiassa ja pidän myös tästä syystä ilmiön tutkimista erittäin tärkeänä asiana niin musiikinopiskelijoita, kuin myös musiikinopettajia varten. Uskon, että musiikkiteknologia voi osaltaan helpottaa musiikinopetusta ja vähentää kynnystä osallistua musiikinopetukseen, jos opetus tapahtuu esimerkiksi oppilaille tutuilla mobiililaitteilla, joiden käyttö saattaa monille olla luontevampaa kuin perinteisten instrumenttien soittaminen.

Aihe on mielestäni ajankohtainen, koska digitalisaatio on saavuttanut myös musiikkiluokat 2000-luvulla ja teknologian käyttö opetuksen apuvälineenä tulee vääjäämättä lisääntymään uusien teknologisten innovaatioiden myötä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jani Paananen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.