University of Oulu

Lisää liikettä lukioon! : näkökulmia opiskelupäivän aikaisen fyysisen aktiivisuuden edistämiseen lukiossa

Saved in:
Author: Järvenpää, Juho1; Niemelä, Fanni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005091665
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Järvenpää; F. Niemelä, 2020
Publish Date: 2020-05-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten Liikkuva koulu -toimintaa voitaisiin soveltaa osaksi lukioiden toimintakulttuuria. Tutkielma on toteutettu Liikkuva opiskelu -ohjelman kontekstissa. Liikkuva opiskelu -ohjelma on osa Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuutta, ja sen tavoitteena on lisätä fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä toisen asteen koulutuksiin ja korkeakouluihin. Tämä kirjallisuuskatsauksena toteutettu tutkielma osoittaa, että toimintakulttuurin muutos lukioissa tulee toteuttaa pitkäjänteisesti sekä opiskelijoiden, henkilökunnan ja koulun kanssa yhteistyötä tekevien tahojen keskinäisellä yhteistyöllä.

Tutkielman tarkoituksena oli selvittää myös, millaisia positiivisia vaikutuksia opiskelupäivän aikaisella liikunnalla on opiskelijoiden opiskelukykyyn. Aihetta on tutkittu runsaasti lähinnä peruskoulukontekstissa, joten lukioon kohdistuvat päätelmät ovat pääosin sovellettuja. Tutkielma osoittaa useiden kansainvälisten tutkimusten pohjalta, että pienelläkin liikuntatuokiolla on vaikutusta peruskoululaisen kognitiiviseen toimintaan.

Lisäksi tarkastelimme paikallaanolon haittavaikutuksia opiskelijoiden hyvinvointiin, ja miten istumista ja paikallaanoloa voidaan konkreettisin keinoin vähentää lukiossa. Tutkielma osoittaa, että tärkeintä paikallaanolon haittavaikutusten vähentämisessä on aktiivinen paikallaanolon vähentäminen. Ainostaan työskentelyasennon vaihtaminen ei riitä. Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, ja sen tekoon on käytetty monipuolisesti kotimaista ja kansainvälistä kirjallisuutta ja tutkimustietoa.

Tutkielma toimii teoreettisena taustatyönä myöhemmälle pro gradu -työlle, jonka tarkoituksena on selvittää, miten Liikkuva opiskelu -ohjelmalle ominaisen toimintakulttuurin kehittäminen on käynnistynyt lukioissa opiskelijoiden kokemana. Tutkielman kattava teoriatausta mahdollistaa myöhemmin uuden ja tarpeellisen tutkimustiedon luomisen Liikkuva opiskelu -ohjelman toteutumisesta lukioissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juho Järvenpää; Fanni Niemelä, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.