University of Oulu

Pienet lapset sosiaalisessa mediassa : lapsen tietojen jakamisen yhteys psyykkiseen kehitykseen

Saved in:
Author: Suvala, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005091671
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Suvala, 2020
Publish Date: 2020-05-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Käsittelen kandidaatin tutkielmassani pienten lasten tietojen jakamista sosiaalisessa mediassa, erityisesti huoltajan toimesta. Erityisenä tutkimuksen kohteenani on tietojen jakamisen vaikutus lapsen psyykkiseen kehitykseen. Tutkielmassa määrittelen pienen lapsen 0–4 -vuotiaaksi, mutta pohdin sen vaikutusta myös myöhemmälle iälle. Aihe on kasvanut viime vuosien aikana ja sen vuoksi siitä voidaan käyttää nimitystä ilmiö. Aiheen keskiöön on muodostunut käsite sharenting, joka tulee sanoista ”share” (jakaminen) ja ”parenting” (vanhemmuus).

Sosiaalisen median kasvun myötä on normaalia jakaa elämäänsä internetiin, ja lasten asioiden jakaminen on tullut osaksi sosiaalisen median käyttäytymiskulttuuria. Jakaminen ilmenee esimerkiksi lapsen kuvien tai videoiden jakamisena ja lapsen asioiden kertomisena. Tähän liittyy vahvoja eettisiä kysymyksiä siitä, onko huoltajalla oikeus päättää lapsen puolesta, joka ei vielä itse ole riittävällä kehityksen tasolla tehdäkseen päätöstä itse tai ymmärtääkseen mahdollisia seurauksia. Pohdin kandidaatin tutkielmassa myös jakamisen luomia turvallisuusriskejä sekä lainsäädännön ajankohtaisuutta aiheeseen liittyen.

Tutkielmassa käsittelen aihetta myös lapsuuskuvan näkökulmasta. Luoko sosiaalinen media tietynlaista lapsuuskuvaa yhteiskuntaamme ja miten se mahdollisesti vaikuttaa siihen? Pohdin myös aiheesta jo olemassa olevan tiedon riittävyyttä sekä mihin lisätietoa tarvitaan vielä lisää. Toteutan kandidaatintyöni kirjallisuuskatsauksena, jossa hyödynnän erityisesti kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Kirjallisuuskatsauksen avulla pyrin luomaan yleiskatsauksen aiheesta ja nostamaan esille mahdollisia tutkimustarpeita.

Aiheeseen vahvasti liittyviä puolia ovat yksityisyyden suoja ja lapsen turvallisuus. Tutkielmassani pohdin näitä asioita ja pidän lapsen näkökulman vahvasti esillä. Julkaisuja on nykyään helppo jäljittää, mikä voi aiheuttaa haittaa niin julkaisijalle kuin myös lapselle, jonka tietoja sosiaaliseen mediaan jaetaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Suvala, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.