University of Oulu

Mobiilisovellukset ikääntyvien terveyden hoidossa

Saved in:
Author: Kärkkäinen, Susanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 47
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005091674
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Kärkkäinen, 2020
Publish Date: 2020-05-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tarkoituksena on tehdä kirjallisuuskatsaus ikääntyneiden käyttämistä terveyssovelluksista. Aineisto kootaan eri tietokannoista. Artikkelit valikoitiin vastaajien iän, artikkelin kielen ja tutkimuskohteen perusteella. Aineisto koostui 29 artikkelista.

Ikääntyvät käyttävät sovelluksia, jotka voidaan luokitella neljään eri kategoriaan; terveydentilan arviointiin, sairauteen tai siihen liittyvään lääkitykseen sekä hoitoon, fyysiseen kuntoon tai päivittäisiin toimintoihin liittyväksi. Ikääntyvät saavat mobiilisovellusten käytön avulla heidän hoidon arviointi helpottuu ja sitä kautta he saavat oikea-aikaista ja tehokasta hoitoa. Ikääntyvät hyötyvät terveyssovelluksista esimerkiksi fyysisen kunnon kohenemisena, turvallisuuden tunteena sekä palautteena toiminnasta, palkitsevuutena. Ikääntyneet kokevat terveyssovellusten avulla hyötyvänsä päivittäisten toimintojen sujumisen kautta sekä poikkeavuuksien tunnistamisessa päivittäisissä toiminnoissa. Lääkitsemiseen liittyvät hyödyt ovat myös eräs ikääntyneiden saamista hyödyistä. Terveyssovellusten kautta on myös mahdollista ottaa yhteyttä ammattilaiseen sekä saada tietoa sairaudesta ja terveyssovelluksista, minkä ikääntyvät kokivat hyödyksi. Artikkeleista kahdessa kerrottiin, että terveyssovelluksilla ei todettu olevan hyötyä ikääntyneille, mutta ikääntyneet kokivat ne positiivisiksi siitä huolimatta.

Terveyshallintotieteen kannalta tulokset tarkoittavat, että terveyssovellukset voivat olla hyödyllisiä iäkkäiden elintapoja parantaessa sekä heidän hoitoa järjestäessä. Mhealth-sovellukset voivat olla ratkaisevassa asemassa kustannusten hillitsemisessä terveyshuollossa terveyden edistämisen sekä hoidon saatavuuden paranemisen vuoksi.

Mobiilisovellusten laatu ja tietoturva ovat kuitenkin huomioitava tulevaisuudessa.

Keskeiset käsitteet ovat terveydenhuolto, mobiilisovellukset, mhealth, mobile health, mobile app, health care, elderly.

see all

Subjects:
Copyright information: © Susanna Kärkkäinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.