University of Oulu

Liikunnan vaikutukset leikki-ikäisen lapsen psykososiaaliseen kehitykseen ja hyvinvointiin

Saved in:
Author: Maaninka, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005121689
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Maaninka, 2020
Publish Date: 2020-05-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa tarkastelen aiemman tutkimustiedon ja kirjallisuuden perusteella liikunnan myönteisiä vaikutuksia leikki-ikäisen lapsen psykososiaaliseen kehitykseen ja hyvinvointiin. Nostan esiin leikin ja sen keskeisen, aktiivista osallistumista ja fyysistä aktiivisuutta edellyttävän, merkityksen osana lapsen kasvua ja kehitystä. Koen aiheen tärkeäksi, sillä nykypäivänä uutisoidaan yhä enemmän lasten ja nuorten terveyttä uhkaavien mielenterveyden ja sosiaalisen kehityksen ongelmien lisääntymisestä. Liikunnan merkitystä lapsen kehityksessä on tärkeä korostaa, koska sillä on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia fyysisen terveyden lisäksi lapsen psyykkiseen ja sosiaaliseen kehitykseen ja hyvinvointiin.

Haluan tämän katsauksen avulla välittää lapsiperheille ja muille lasten kanssa toimiville henkilöille tietoa liikunnan merkityksestä osana lapsen elämää, motivoida heitä liikkumaan ja näin ollen vaikuttaa myönteisesti lasten psyykkiseen ja sosiaaliseen kehitykseen ja hyvin-vointiin. Lasten hyvinvoinnilla on merkittävä osallisuus myös perheiden hyvinvoinnissa, joten katsaukseni voi edesauttaa myös sitä. Lisäksi tavoitteenani on kehittää omaa ammattitaitoani tulevaisuutta ajatellen ja nykypäivänä toimiessani opintojen ohella liikunnanohjaajana.

Katsauksessa esille tulleiden tutkimusten mukaan suomalaiset lapset viettävät yhä liikaa aikaa paikallaan ollen, eikä monikaan suomalainen lapsi tavoita suositusten mukaista liikuntamäärää. Nykypäivänä yhteiskunnalliset muutokset, kuten teknologisoituminen, ovat vähentäneet lasten päivittäisen liikunnan määrää huomattavasti, joka näin ollen vaarantaa heidän kehityksensä. Tähän tulisi kiinnittää huomiota, sillä varhaisen lapsuuden on todettu olevan kriittinen vaihe paikallaanolon ja liikkumattomuuden tapojen muodostumiselle. Lisäksi lapsuusaikana opittu liikunta-aktiivisuus seuraa yleensä aikuisuuteen ja ennaltaehkäisee näin myöhempiä terveysriskejä. Liikunnasta on hyötyä yksilön lisäksi myös yhteiskunnalle liikunnan ja liikunnallisen lapsuuden vähentäessä terveyspalveluiden käyttöä ja niiden aiheuttamia kustannuksia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Maaninka, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.