University of Oulu

Lukijasta fiktiivisen tekstin kirjoittajaksi : 13–25-vuotiaiden nuorten suomenkieliset Harry Potter -fikit luovan kirjoittamisen tuotoksina

Saved in:
Author: Schali, Kirsi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Literature
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 120
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005131705
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Schali, 2020
Publish Date: 2020-05-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Työlahti, Nina
Reviewer: Työlahti, Nina
Korhonen, Kuisma
Description:

Tiivistelmä

Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani 13–25-vuotiaiden nuorten kirjoittamia suomenkielisiä Harry Potter -fikkejä luovan kirjoittamisen tuotoksina. Lähestyn fanifiktion kirjoittamista sosiaalisen toiminnan, prosessin, tekstilajin tuottamisen ja luovuuden näkökulmasta hyödyntämällä sekä fanifiktiotutkimusta että luku- ja kirjoitustaitojen tutkimusta. Aineistoni koostuu 50:stä suomalaisen Finfanfun-fanifiktiofoorumin one-shot-fikistä, joiden pohjatekstinä on käytetty J. K. Rowlingin Potter-kirjasarjaa. Kohdetekstit on julkaistu vuosina 2007–2009 foorumin Godrickin notko -osastossa, joka sisältää alle 12-vuotiaille sallitut Potter-fandomin draama- ja seikkailufikit. Tutkimukseni lisää tietoa suomenkielisestä fanifiktiosta lukemiseen ja kirjoittamiseen innostavana harrastuksena, ja sen tuloksia voidaan hyödyntää niin kirjoittamisen kuin kirjallisuudenkin opetuksessa, opiskelussa ja harrastamisessa. Käytän metodinani kertomusten sisällön analyysiä kohdetekstien samankaltaisuuksien ja poikkeavuuksien hahmottamiseen. Fikkien analysointiin sovellan H. Makkonen-Craigin esittämiä äidinkielellä kirjoittamisen kompetensseja huomioimalla sosiaalisen kompetenssin eli kirjoituskulttuurin, jonka piirissä tekstit ovat syntyneet sekä fanifiktion tekstilajin ja normien mukaisen tekstilajikompetenssin. Analysoin myös kohdetekstien kognitiivista ja tekstuaalista kompetenssia: fikeissä käytettyjä intervention keinoja, kerronnan näkökulmaa sekä tapahtumaympäristön ja henkilöhahmojen kuvausta suhteessa pohjatekstiin. Näillä keinoilla selvitän, miten foorumin toimintaan osallistuminen tukee kirjoitusprosessia, minkälaiset kertomukset kiinnostavat tämän faniyhteisön lukijoita, minkälainen suhde kohdeteksteillä on pohjatekstiin ja miten luovuus ja omaperäisyys ilmenevät aineistossa. Tulosten mukaan foorumin toimintaan osallistuminen tukee kirjoitusprosessia ainakin kertomuksen ideoinnissa, sisällöllisten ja aikataulullisten tavoitteiden asettamisessa ja palautteen saamisessa. Aineiston luetuimpia fikkejä yhdistää pohjatekstin mukainen henkilöhahmojen ja tapahtumaympäristön kuvaus ja Potter-kirjojen tyylipiirteitä muistuttava kerronta. Niissä on myös omaperäinen aihevalinta, monipolvinen juoni sekä mielikuvia ja tunteita herättävä koherenssi kerronta. Tästä päätellen menestyneen kirjailijan tyyliä jäljittelemällä ja valmista tarinamaailmaa hyödyntämällä voi hioa kirjallisia taitojaan. Kohdetekstien monipuolisuus osoittaa, että fanifiktio tutustuttaa sen harrastajia erilaisiin alagenreihin ja tekstilajeihin, joiden tuntemus kehittää kirjoitustaidossa keskeistä tekstilajikompetenssia. Luovuus ilmenee aineistossa erilaisina interventioina pohjatekstin mukailemisesta kohti omaperäistä uudelleen tulkintaa ja toisinkirjoittamista. Suurin osa kohdeteksteistä on Potter-tarinamaailman inspiroimia uusia kertomuksia, joiden kirjoittaminen on vaatinut pohjatekstin tuntemisen lisäksi tapahtumasarjan keksimistä tietyn teeman ympärille, aiheen rajaamista, taustatutkimusta, henkilöhahmojen tunteisiin eläytymistä ja niiden toiminnan uskottavaa kuvausta. Joustavana tekstilajina fanifiktio tarjoaa moninaiset mahdollisuudet fiktiivisen tekstin kirjoittajana kehittymiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kirsi Schali, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.