University of Oulu

Myastenia graviksen diagnostiikka ja hoito OYS:n neurologian poliklinikalla

Saved in:
Author: Latvala-Jääskeläinen, Johanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 55
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005141717
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Latvala-Jääskeläinen, 2020
Publish Date: 2020-05-14
Thesis type: Other thesis
Tutor: Majamaa, Kari
Reviewer: Majamaa, Kari
Rusanen, Harri
Description:

Tiivistelmä

Myastenia gravis on harvinainen hermo-lihasliitosta vaurioittava autoimmuunisairaus. Sen tunnistettavin piirre on eri lihaksissa ilmenevä aaltoileva lihasheikkous. Myastenian diagnoosi perustuu oirekuvaan ja vasta-aine- sekä neurofysiologisiin tutkimuksiin. Parantavaa hoitoa ei ole, mutta oireita voidaan hallita oireenmukaisella ja immunosuppressiivisella lääkityksellä sekä valikoiduissa tapauksissa tymektomialla. Taudin harvinaisuus, heterogeeninen luonne ja vaihtelevat hoitolinjaukset tuovat kuitenkin haasteensa sen diagnostiikkaan ja hoitoon. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella myasteniapotilaiden diagnostiikan ja hoidon toteutumista Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) sekä tutkia myasteniapotilaiden kliinisten piirteiden kirjoa.

Tutkimus on retrospektiivinen rekisteritutkimus, johon potilaat kerättiin OYS:n sairauskertomusjärjestelmästä aikaväliltä 1.1.2005–31.12.2014. Aineistoon tuli 76 potilasta, joiden diagnoosi oli varmentunut ja joiden diagnostiikka sekä hoito oli tapahtunut pääosin OYS:ssa. Potilaista kerättiin demografisten tietojen lisäksi tiedot diagnostisten tutkimusten käytöstä ja toteutuneista hoidoista.

Myastenian prevalenssi Pohjois-Pohjanmaan väestössä 31.12.2014 oli 16.6/100,000. Keskimääräinen vuosittaisten uusien diagnoosien insidenssi oli 0.17/100,000 vuosina 1985–1994 ja 1.15/100,000 vuosina 2005–2014. Viive oireiden alusta diagnoosiin oli 5.1 kk (vaihteluväli 0.2–127 kk). Pitkäkestoista immunosuppressiivista hoitoa oli saanut 42.1% potilaista. Tymektomia oli tehty 56.6.%:lle potilaista. Kortisonin päivittäinen annos pieneni tymektomian jälkeen, yhden vuoden kohdalla tymektomiasta 6.25 mg ja kahden vuoden kohdalla 7.5 mg.

OYS:n neurologian poliklinikalla myastenian diagnostiikka ja hoito olivat pääosin hoitosuositusten mukaisia. Myasteniapotilaiden kliiniset piirteet olivat kirjallisuudessa kuvatun kaltaisia, mutta tymooma oli harvinainen (2.6%).

see all

Subjects:
Copyright information: © Johanna Latvala-Jääskeläinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.