University of Oulu

Kestävän kehityksen yhteydet talouskasvuun

Saved in:
Author: Toropainen, Tommi1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Bachelor's Programme in Economics and Business Administration
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005151779
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Toropainen, 2020
Publish Date: 2020-05-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä työssä tutkitaan kestävän kehityksen yhteyksiä talouskasvuun. Tutkimuksessa käytetään tieteellisiä lähteitä, kirjoja ja artikkeleita. Tutkimuskysymys on "Miten talouskasvu ja kestävä kehitys voisivat tukea toisiaan?" Tätä kysymystä lähdetään tutkimaan, ja selvittämään termien välisiä yhteyksiä.

Tutkimus alkaa johdannolla, jonka jälkeen käydään talouskasvun käsitettä läpi, sekä siihen liittyviä uhkatekijöitä ja ekologista talouskasvua. Tämän jälkeen määritellään kestävä kehitys, sekä siihen liittyvät termit ja tekijät. Tämän jälkeen käsitellään näiden yhteyksiä toisiinsa ja globalisaatiota. Lopulta päädytään johtopäätöksiin ja esimerkiksi jatkotutkimusehdotuksiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tommi Toropainen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.