University of Oulu

”On saanut tuntea, että täällä oikeasti välitetään työntekijöistä” : työn voimavarat ja palveleva johtajuus varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvointia tukemassa

Saved in:
Author: Korkeaniemi, Essi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 62
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005161802
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Korkeaniemi, 2020
Publish Date: 2020-05-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Reviewer: Kinnunen, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Nykyajan työelämän kovat vaatimukset ja nopea muutostahti ovat herättäneet vilkkaan keskustelun työhyvinvoinnista. Nyt jos koskaan katseen kiinnittäminen työhyvinvointiin olisi tärkeää, sillä inhimillinen pääoma on tulevaisuuden organisaatioiden tärkein voimavara. Varhaiskasvatuksessa, johon tämä tutkimus sijoittuu, olisi tärkeää panostaa henkilöstön hyvinvointiin myös siksi, että laadukkaan varhaiskasvatuksen edellytyksenä ovat hyvinvoivat työntekijät.

Tässä tutkimuksessa selvitetään työhyvinvointia tukevia voimavaroja varhaiskasvatuksen henkilöstön kokemana sekä sitä, millainen johtajuus varhaiskasvatuksen henkilöstön mukaan tukee heidän työhyvinvointiaan. Johtajuus tässä tutkimuksessa nähdään keskeisenä työhyvinvointiin vaikuttavana tekijänä, ja sitä tarkastellaan palvelevan johtajuuden näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä tietoa ja ymmärrystä työn voimavaroista ja siitä, miten työhyvinvointia voitaisiin kehittää voimavarakeskeisesti. Tutkimus on laadultaan kvalitatiivinen ja siinä on fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuksen piirteitä. Tutkimuksen aineisto kerättiin verkossa täytettävällä kyselylomakkeella, joka koostui taustatietokysymysten jälkeen avoimista kysymyksistä. Kyselyyn vastasi 26 Lapuan varhaiskasvatuksen työntekijää.

Tutkimuksen tulosten mukaan työyhteisö on varhaiskasvatuksen henkilöstön suurin voimavara ja varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvointia tukee palveleva johtajuus. Erityisesti voimaannuttaminen, aitous ja empatia johtajan toimintana tukee henkilöstön työhyvinvointia. Voimavarojen näkökulmasta työhyvinvointia voitaisiin parantaa kehittämällä henkilöstön työyhteisötaitoja, työn tuunaamisella eli yksilöllisellä muokkaamisella sekä kiinnittämällä huomiota työstä palautumiseen. Myös johtajuuden kehittäminen palvelevan johtajuuden ideologian mukaan tukisi henkilöstön työhyvinvointia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Essi Korkeaniemi, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.