University of Oulu

Yhteistyö esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheessa

Saved in:
Author: Kähkönen, Jenna1; Leppänen, Alina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005161861
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kähkönen; A. Leppänen, 2020
Publish Date: 2020-05-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatin tutkielma toteutetaan kvalitatiivisena kirjallisuuskatsauksena, joka on piirteeltään yleiskatsauksen omainen. Tutkimuksen teoreettisena pohjana toimii Bronfenbrennerin ekologinen teoria ja bioekologinen malli, jotka antavat tutkimuksellemme teoreettisen pohjan kouluun siirtymisestä ekologisena jatkumona. Bronfenbrennerin teoria antaa myös teoreettisia käsitteitä nivelvaiheen teoreettisessa jäsentämisessä ja sen tarkastelussa. Tutkimuksemme teoreettisia lähtökohtia täydennämme Hujalan kontekstuaalisen kasvun mallilla, joka antaa tutkimuksellemme laajemman käsityksen lapsen toimijuudesta nivelvaiheessa.

Tutkimuksellamme pyrimme selvittämään, millaista yhteistyö on esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheessa sekä ketkä ovat keskeisiä toimijoita esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen yhteistyössä. Tässä tutkimuksessa tarkastelemme nivelvaiheen yhteistyön eri muotoja kodin, koulun, esiopetuksen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden näkökulmasta.

Tutkimuksemme keskeisimpänä tavoitteena on tuoda esiin yhteistyön merkitys esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheessa.

Tutkimuksessamme kuvaamme lapsen siirtymää esikoululaisesta koululaiseksi eri esiopetuskontekstien kautta yhteistyön näkökulmasta. Kuvaamme yhteistyötä esi-, alkuopetuksessa ja nivelvaiheessa sekä yhteistyön muutosta siirryttäessä esiopetuksesta alkuopetukseen. Käsittelemme tutkimuksessamme myös osallisuuden käsitettä yhteistyön näkökulmasta esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenna Kähkönen; Alina Leppänen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.