University of Oulu

Työhyvinvointi ja tiimityöskentely varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Luoma, Henna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005161867
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Luoma, 2020
Publish Date: 2020-05-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatin tutkielma toteutetaan kvalitatiivisena tutkimuksena integroivan kirjallisuuskatsauksen muodossa. Tutkielman avulla selvitetään, miten tiimityöskentelyllä tuetaan työhyvinvointia ja miten yksilö voi kehittää työhyvinvointiaan varhaiskasvatuksen arjessa. Määriteltävien käsitteiden avulla syvennytään aiheeseen ja tarkastellaan näiden keskinäisiä vaikutuksia. Tutkielman päällimmäisenä tavoitteena on löytää yksilötasolla keinoja työhyvinvoinnin kehittämiseen ja ylläpitämiseen sekä pohtia, miten tiimityöskentelyllä kehitetään työhyvinvointia. Tutkielmassa perehdytään yksilötason keinoihin, sillä haluan tuoda työhyvinvoinnin kehittämisen lähelle yksilöitä ja näin arkiseksi asiaksi työyhteisössä.

Työhyvinvointia on tutkittu paljon ja monilta eri aloilta. Myös tiimiä ja tiimissä työskentelyä on tutkittu paljon. Tässä tutkielmassa perehdytään varhaiskasvatuksen henkilöstön tiimityöskentelyyn ja työhyvinvointiin. Tiiminä tässä tutkielmassa tarkoitan varhaiskasvatuksen henkilöstön kolmen hengen tiimiä, jossa työskennellään päivittäin lapsiryhmän kanssa.

Tutkielman tuloksina löytyi tiimityöskentelyn vaikutuksia työhyvinvointiin. Toimivan ja vuorovaikutuksellisen tiimin avulla saavutetaan työhyvinvointia ja työssä viihtyminen lisääntyy. Jotta tiimi rakentuu toimivaksi, siinä on kehitettävä luottamuksellista ja kunnioittavaa ilmapiiriä. Yksittäisten työntekijöiden asenne vaikuttaa työssä viihtymiseen ja siihen onkin työyhteisöissä tärkeää panostaa. Tiimissä työskentely tukee työssä jaksamista ja tiimin tuki toimii arvokkaana voimavarana varhaiskasvatuksen henkilöstöllä. Arjen haasteista selviää paremmin ja vähemmällä henkisellä kuormituksella tiimin kanssa ja tiimi tukee haastavien tilanteiden hoitamista.

Arjessa työhyvinvoinnin kehittyminen vaatii työntekijöiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin panostamista myös vapaa-ajalla. Mielekäs työ ja tarpeeksi haastavat tavoitteet työssä pitää mielenkiintoa työtä kohtaan yllä. Työntekijöiden on tärkeää kehittää itseään ja näin nauttia työstään ja sen myötä viihtyä myös varhaiskasvatuksen kentällä paremmin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henna Luoma, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.